Universitet bjuder in näringslivet till att utforma utbildningar

Kompetensutveckling Det är inte bara studenters efterfrågan som ska avgöra högskolors utbud. I april drar Uppsala universitet i gång en referensgrupp bestående av olika organisationer som ska vara med och utveckla fortbildning och vidareutbildning för yrkesverksamma.

Universitet bjuder in näringslivet till att utforma utbildningar
Vid Uppsala universitet håller en referensgrupp på att skapas. Foto: Tommy Westberg

Sedan den första juli 2021 är det livslånga lärandet fastställt i Högskolelagen. Yrkesverksamma och arbetssökande ska kunna vidare- och fortbilda sig för att fördjupa sina kunskaper vid landets lärosäten, för att möta den förändrade arbetsmarknaden. Lärosäten har sedan dess tvingats tänka nytt, men på många sätt har det varit otydligt hur arbetet ska följas upp.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Samtidigt växer behovet av kompetensutveckling dramatiskt, något som bland annat Skolverket visat i en rapport från i höstas. Arbetsgivare inom privat och offentlig sektor har kort sagt haft svårt att hitta kompetens vid rekrytering, och kompetensbristen riskerar att bestå om inte tillgång och efterfrågan på arbetsmarknaden möts.

”Står inför en stor samhällsförändring”

På Uppsala universitet har man försökt fånga upp samhällets behov genom att skapa en referensgrupp som ska vara med och utforma kurser till yrkesverksamma. Referensgruppen består av olika företag och organisationer som bjudits in.

– Referensgruppen blir våra ögon och öron. De ser till att vi erbjuder något som efterfrågas vad gäller innehåll och format, säger universitetslektorn Matias Urenda Moris som är med och tar fram referensgruppen.

Hittills har två informationsmöten hållits, men det är fortfarande möjligt för organisationer att anmäla sitt intresse. Det första referensgruppsmötet kommer att hållas den 17 april.

– Att kontinuerligt behöva göra en up-skill eller re-skill är en samhällsomställning som vi alla måste ta oss igenom. Inte bara Uppsala universitet, utan alla. Organisationer och företag måste också förstå vilket ansvar de måste ta. Även individer. Det kanske kommer en dag då alla måste avlägga en dag i veckan åt att vidareutbilda sig. Vi står inför en stor förändring, säger Matias Urenda Moris.

Viktigt för att näringslivet ska klara av omställningen

Ulrika Wallén, policyexpert för högskolepolitik vid Svenskt näringsliv, är en av personerna som kommer att vara med i referensgruppen.

Ulrika Wallén. Foto: Ulf Börjesson/Ernst Henry Photography AB

– Vi anser att högskolors utbud måste bejaka näringslivet, och inte bara ta hänsyn till studenters efterfrågan, säger hon.

Enligt en rekryteringsenkät som Svenskt Näringsliv gjort misslyckas tre av tio rekryteringar idag på grund av kompetensbrist, vilket tyder på att kunskapen som efterfrågas inte finns på arbetsmarknaden.

Enligt Ulrika Wallén saknas främst kompetens inom automatisering, processteknik, digitalisering, matematik – allt för att näringslivet ska klara av klimatomställningen.

– Vi behöver fokusera på det livslånga lärandet. En akademisk utbildning håller inte hela arbetslivet. Så är det idag. Det är otroligt bra att lärosäten skapar den här samverkan för att bli mer relevanta, säger Ulrika Wallén.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.