Uppdaterade standarder för säkrare livsmedel

Hanteringen av livsmedel ska bli säkrare. Nu pågår ett arbete med att ta fram ett antal standarder inom livsmedelsområdet.

Den internationella standardiseringsorganisationen Iso har börjat arbetet med att revidera Sis-Iso/TS 22004, en vägledning för hur organisationer kan använda sig av kraven i ledningssystemstandarden för livsmedelssäkerhet Iso 22000.

Dessutom ska den tekniska specifikationen Sis-Iso/TS 22003 uppdateras. Den anger krav på organisationer som reviderar och utför certifiering av ledningssystem för livsmedelssäkerhet enligt kravstandarden Iso 22000. Det finns också förslag på på att ta fram vägledningar för livsmedelsförpackningar, transport och lagring av livsmedel.

Nu söker Swedish Standards Institute, Sis, efter svenska intressenter som vill vara med och påverka arbetet.

– Vi vänder oss till alla företag och organisationer som verkar inom livsmedelskedjan för att få en så stor bredd av intressenter som möjligt inom olika områden, säger Lorena Olivares, projektledare på Sis.

Fakta

en faktarubrik

en faktatext


Fakta

en faktarubrik2

en faktatext

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.