Uppdaterat ledningssystem för det lilla företaget

Arbetsmiljö En ny, uppdaterad version av FR2000 är i antågande. Förenklad struktur och integrering med ledningssystem för socialt ansvarstagande är några av nyheterna.

Uppdaterat ledningssystem för det lilla företaget

FR2000 är ett integrerat ledningssystem som är anpassat för att passa små verksamheter. Tanken är att det ska vara lätt att använda och att det lilla företaget ska kunna införa det utan att vara beroende av extern hjälp. Standarden utgår från de etablerade Iso-standarderna för bland annat kvalitet och miljö. I och med att de nu kommit ut i nya uppdaterade versioner var det också dags att se över FR2000.

– Vi gjorde en mindre uppdatering 2013, men nu har vi gjort ett helt nytt omtag, berättar Per-Olof Winberg som är ordförande i Rådet för FR2000.

I den nya omarbetade versionen har ett stort arbete lagts på att förenkla strukturen som nu är mer anpassad till Iso-standarderna. Standarden innehåller sju kapitel där strukturen följer en orders väg genom företaget, från offert till avslutad affär. En av nyheterna är att varje delområde även innehåller ett hjälpavsnitt med exempel på hur man kan tänka för att uppfylla kravet.

– Det tycker jag personligen är en av de bästa nyheterna med standarden. Det är en bra hjälp för att förstå hur man kan tänka för att uppfylla kravet och gör det enklare för den enskilda företagaren att förstå vad kravet kan innebära i just deras verksamhet.

Standarden innehåller även nya avsnitt kring ledningsfunktion, riskhantering samt styrning och kontroll av olika processer.

I nya FR2000 har dessutom fler ledningssystem integrerats. Numera innehåller den även stöd för Iso 26000 för socialt ansvarstagande samt SS 624070 för kompetensförsörjning. Dessutom ger den stöd för Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter för organisatorisk och social arbetsmiljö.

– För det lilla företaget som verkar på den svenska marknaden är det en alldeles ypperlig standard. Rent juridiskt så bedöms standarden ha ett lika högt värde som Iso-standarderna i exempelvis en offentlig upphandling.

Per-Olof Winberg poängterar att den nya reviderade versionen av FR2000 innebär ett bra tillfälle att uppdatera sitt ledningssystem. En viktig skillnad mot tidigare är att exempelvis kravet på att man ska utföra en riskbedömning av verksamheten.

– För alla som är certifierade enligt FR2000 är detta ett bra tillfälle att gå igenom och fräscha upp sitt ledningssystem så att det hänger med och anpassas för framtiden, framhåller Per-Olof Winberg.

Remissrundan för standarden har precis avslutats. Nu ska svaren gås igenom och de sista anpassningarna göras. Den första mars beräknas den vara klar för publicering.

FR2000 utgår från tolkningar av kraven i: 

ISO 9001:2015 Ledningssystem för kvalitet
ISO 14001:2015 Ledningssystem för miljö
ISO 26000:2010 Vägledning för socialt ansvarstagande
SS 624070:2009 Ledningssystem för kompetensförsörjning
OHSAS 18001:2007 Ledningssystem för arbetsmiljö
AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete
AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö
SRVFS 2004:3 Räddningsverkets allmänna råd om systematiskt brandskyddsarbete

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.

Det senaste