Uppmanar nya att ge kritik

Affärsstyrning När något är fel i organisationen är vd ofta den sista att upptäcka det. Bioteknikföretaget Emerald Therapeutics är ett undantag. Alla nyanställda på företaget uppmuntras att reflektera över och analysera sin nya arbetsplats med nybörjarens kritiska öga. 

Uppmanar nya att ge kritik
Emerald Therapeutics

Medarbetarna får även ledande frågor, som till exempel: ”Beskrivett beslut som företaget har fattat och som förvånar eller förbryllar dig”. Följfrågan lyder: ”Beskriv med egna ord vad du tror ligger till grund för detta beslut”.

Alla noteringar och svar läses av företagets vd och vice vd, Brian Frezza and D J Kleinbaum.

Eemerald_Therapeutics
Nyanställda ser det andra blivit blinda för.

Fångar upp oskrivna regler

De två företagsledarna berättar att de hittade på denna metod under företagets uppstartsfas för att tidigt fånga upp dysfunktioner och gruppkonsenus som inte gynnar verksamhetsutvecklingen.

– Nyanställda är allra bäst på att fånga upp de problem och misstag som jag som vd eller en medarbetare som varit i verksamheten en längre tid, redan har accepterat som en inarbetad och orubblig rutin. Vi har en lucka på ungefär en vecka med varje nyanställd, sedan börjar vardagsrutiner sätta sig och anpassningen gentemot gruppen och företagskulturen tar över. Under denna tid vill vi gärna veta om det finns någon situation där kejsaren står naken, utan att vi vet det eller utan att någon vågar säga det.

Roterar på vd-posten

Brian Frezza och D J Kleinbaum är ovanliga även i sitt eget arbetssätt. De roterar på vd-stolen, D J Kleinbaum tar morgonpasset från klockan 6 till 16, Brian Frezza börjar runt 11 på förmiddagen och jobbar till midnatt.

Båda säger att detta upplägg ger dem möjlighet och utrymme att reflektera djupare kring företagets förutsättningar och villkor.

– På detta sätt reduceras inte vd-uppdraget till akutinsatser och brandkårsutryckningar. Vi får båda möjlighet att backa ett par steg och tänka längre än vad som ska hända de kommande tre dagarna, berättar Brian Frezza.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.