Uppskattad personal jobbar längre

När yrkesskicklighet och kompetens tas till vara och chefen ger uppskattning ökar chanserna att personalen stannar kvar i arbetslivet fram till pensionsåldern eller till och med längre. Det visar en undersökning som Arbetslivsinstitutet har gjort. De som svarat att de både kan och vill arbeta längre har hög arbetstillfredsställelse och arbetsglädje. Medan de som som varken kunde eller ville arbeta fram till pensionsåldern beskrev sina arbetsvillkor som sämre, bland annat var de oroliga för förändringar och omorganisationer.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.