Uppslagsbok som friskar upp minnet

Små uppslagsböcker i fickformat, som praktiskt stöd i förbättringsarbetet kan vara bra att ha för minnet. Denna minnestrimmare är en uppslagsbok för förbättringsprogrammet Sex Sigma och beskriver dess bakgrund, verktyg och koncept.

Sex Sigma är ett förbättringsprogram, som ursprungligen skapades av Motorola under 80-talet, och som vunnit stor uppmärksamhet under det senaste årtiondet. Ett starkt skäl till intresset är att flera företag kan uppvisa stora ekonomiska vinster efter arbete med Sex Sigma. Exempelvis redovisade Volvo Personvagnar nyligen en vinst på en miljard kronor eunder tre års förbättringsprojekt inom sitt Sex Sigma arbete. Ett annat exempel är General Electric som uppges ha sparat två miljarder dollar under ett år. Dessa stora vinster har nåtts trots att en stor del av arbetet gått ut på att minska kvalitetsbristkostnader, dvs har ett reaktivt fokus. Det mer offensiva synsättet, Design for Sex Sigma, väntar ännu på sitt genombrott.

Processförbättringar

Programmet som har fokus på processförbättring och minskad variation med hjälp av statistisk metodik som försöksplanering och processtyrning, bygger på ett starkt ledningsengagemang (som är ganska lätt att åstadkomma tack vare de mätbara ekonomiska vinsterna), en omfattande utbildningsinsats och ett projekt-för-projekt-tänkande, där de ekonomiska vinsterna i alla projekt mäts eller åtminstone uppskattas. Förbättringsarbetet bygger på Sex Sigmas variant av förbättringscykeln Planera-Gör-Studera-Lär, nämligen Definiera-Mät-Analysera-Förbättra-Styr, DMAFS (eller på engelska DMAIC).

Minnestrimmare

Under de senaste åren har ett stort antal böcker publicerats internationellt om Sex Sigma, vad det är, vilka verktyg som ingår och hur företag arbetat med Sex Sigma. Även en utmärkt och praktiskt inriktad tidskrift, Six Sigma Forum, utges numera av American Society for Quality.

Idén med små uppslagsböcker i fickformat, minnestrimmare, som praktiskt stöd på jobbet i förbättringsarbetet presenterades av förlaget GOAL/QPC för cirka tio år sedan och har blivit en stor framgång. Några av dessa finns också översatta till svenska.

I denna minnestrimmare beskrivs konceptet Sex Sigma och bakgrund samt viktiga verktyg. Där finns exempelvis Paretodiagram, orsak-verkan-diagram samt fler av de sju förbättringsverktygen, liksom matrisdiagram och relationsdiagram bland de sju ledningsverktygen. Där finns också andra saker beskrivna som Kanomodellen, Taguchis förlustfunktion och brainstorming. Där beskrivs också hypotesprövning på fem sidor, försöksplanering på sex sidor och regressionsanalys på sju.

Bra uppslagsbok

I den lilla boken finns väldigt mycket samlat och väl illustrerat, men självklart blir det ganska ytligt – det är ju också syftet med en uppslagsbok. Att boken skulle var så utförlig att den kan användas som lärobok för Sex Sigma team (som ibland kallas Green Belt), som anges på omslaget, låter lite förvånande. Genom sitt format och sitt breda innehåll är det dock tveklöst en utmärkt uppslagsbok att ha med sig för att friska upp saker man blir osäker på.

Fakta

Minnestrimmaren Sex Sigma

Författare: Brassard, Michael; Finn, Lynda; Ginn, Dana & Ritter, Diane. (översättning Ebbe Skarin och Geije Johansson)2003,

Förlag: Liber AB

Antal sidor: 265 sidor, ISBN 91-47-05186-8

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.

Det senaste