Utan helhetssyn kapitulerar Lean

Lean För att kunna förstå och arbeta enligt Lean krävs en systemsyn. Utan den är det risk att vi manipulerar kvalitetsmål och att Lean innebär anti-kundfokus. Det menar Jakob Brandt, kommittésekreterare på Innovationsrådet.

När Jakob Brandt på konferensen Lean Live pratar om system menar han inte system i form av processer, utan system som organisation.

– Man kan inte jobba med processer utan att titta på systemfaktorer som kultur och ledarskap, regelverk, mål- och mätsystem. Systembaserad verksamhetsutveckling innebär att man förändrar själva systemet, inte kunden.

Enligt honom har Lean nästan fått ett anti-kundfokus där man pratar väldigt mycket om kunderna men man jobbar inte med dem och standardiserade processer fungerar inte i offentlig verksamhet. Exempelvis berättar han när han satt i väntrummet på vårdcentralen och såg hur all patienter var olika – hus ska dessa tas om hand i en och samma process?

Han tar även upp ett sjukvårdsexempel som väckt starka känslor. Sjukhuset hade som mål att patienten skulle få träffa läkare inom fyra timmar från att de kom till akuten med ambulans. För att nå målet manipulerade man systemet och lät helt enkelt patienter vänta i ambulanserna utanför sjukhuset.

– Man kan inte implementera Lean och ha kvar samma styrsystem. Då blir människorna i systemet helt bakbundna.

Men Jakob Brandt menar att det finns goda exempel. Bland annat har hemtjänsten i Sundsvall ändrat sitt system. Istället för att följa ett schema, exempelvis att alla brukare ska duscha fem minuter, så frågade man dem vad de ville göra. Det kan låta självklart men var en stor förändring och resultaten var slående.

– Vi måste börja se helheten för att lyckas med Lean. Har ett sjukhus ett visst mått från in- till utslussning visar det ju ingeting om patienterna faktiskt blev friska. Det visar inte heller om de kommer tillbaka senare, vilket kanske förlänger sjukhusvistelsen från fyra timmar till två dagar.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.