Utbildning för bättre arbetsmiljö i besöksnäringen

Arbetsmiljö ”Schyst på jobbet” är en ny utbildning för besöksnäringen. Det är Prevent som står bakom och syftet är att förbättra arbetsmiljön för de anställda i branschen.

Utbildning för bättre arbetsmiljö i besöksnäringen
Sveriges mästerkock år 2020, Sofia Henriksson, guidar genom webbutbildningen ”Schyst på jobbet”.

Besöksnäringen fick sig en ordentlig knäck under pandemin, och bland annat inom hotell och restaurang har man haft utmaningar med att hitta personal. Samtidigt rapporteras om brister i arbetsmiljön. Bland annat berättade elever från gymnasieskolors yrkesutbildningar inom hotell och restaurang om sexuella trakasserier i rapporten ”Man blir paff” från 2022.

FAKTA

Syftet med utbildningen ”Schyst på jobbet”

Utbildningen ska bland annat ge kunskap om:

  • att man är en del av arbetsmiljön och sin roll
  • varför det är viktigt med en bra introduktion, rutiner och planering
  • hur man förebygger stress
  • hur man förebygger svåra situationer som sexuella trakasserier och kränkningar
  • vad man ska göra när en gäst beter sig hotfullt eller kränkande på andra sätt
  • vilka vinsterna är med att arbeta för en god arbetsmiljö
  • hur man kan jobba långsiktigt för en god arbetsmiljö.

En komplicerande faktor inom besöksnäringen är dessutom att trakasserier ofta kommer från tredje person. Det vill säga gäster och kunder, som alltså har en stor inverkan på arbetsmiljön för de anställda.

Öka medvetenheten

Nu har arbetsgivare och fack tillsammans tagit fram en digital utbildning som är avsedd för både medarbetare, chefer och skyddsombud. Utbildningen ”Schyst på jobbet” kan genomföras i egen takt på dator eller mobil och fokuserar på gemenskap och samarbete för att förhindra kränkande jargong, sexuella trakasserier och lära sig hantera gäster som går över gränsen.

Webbutbildningen är en timme lång och avslutas med ett kunskapstest. Som guide genom hela utbildningsmaterialet finns Sveriges mästerkock år 2020, Sofia Henriksson.

– Det handlar om att öka både medvetenhet och kunskap om sådant som ligger bortom den fysiska arbetsmiljön. Frågor som stress och kränkningar är lika viktigt att hantera. Allt finns samlat i ett paket i den här utbildningen, som vi tror kommer att få ett bra genomslag, säger Anders Reuter, arbetsrättsjurist på Visita i ett pressmeddelande.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.

Det senaste