nr-logo

För smart verksamhetsutveckling

  • Annonskod huvudspalt 1

  • Annonskod för huvudspalt 2

2018-1

Tema Förbättringsarbete:
-Virtuell verktygslåda skapar innovation.
-Fem fallgropar för ett lyckat förbättringsarbete.
-Scandics nya system för att hantera sjukfrånvaro.

Dessutom:
Så skiljer du på kränkande särbehandling och  och konflikter.
Så ökade Västtrafik kundnöjdheten i trafiken.

>> Läs mer och beställ
  • Annonskod för huvudspalt 3

  • Annonskod för Native 2