6 2018

Norit Nobel vet hur nudging - en medveten puff i rätt riktning - kan göra våra val enklare och bättre.

6 2018

Iso 9001 har gått från att vara en detaljerad standard till ett konstruktivt affärsverktyg. Sedan den första utgåvan kom 1987 har den uppdaterats fem gånger. Har den nya versionen gett det lyft som var tänkt från början? Och vart är standarden på väg?

En medveten puff i rätt riktning kan göra våra val enklare och bättre. Knuffen kallas nudging och är ett begrepp inom beteendeekonomin som bygger på det faktum att människor i hög grad inte fattar rationella beslut.

>>Läsarenkät om Iso 9001: det nya kravet på ledningen skapar mest nytta men är kraven för att bli certifierad lika för alla?

>>Allt fler vill själv kunna bestämma när och var man vill jobba. Men större flexibiltet kräver tydligare gränser

>>Enkelt dialogverktyg vid cafébordet skapar förståelse och släpper loss idéerna.

>>Skapa rätt glöd i din organisation men gör det enkelt genom att jobba i vardagen.

Prenumerera 

Köp digitalt lösnummer

Kunskapsmaterial

Bloggar

Böcker

Karriär

Ledare

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.