nr-logo

För smart verksamhetsutveckling

Nurit Nobel är expert på Nudgin.
Utkom 21 november 2018

Nr 6 2018

Iso 9001 har gått från att vara en detaljerad standard till ett konstruktivt affärsverktyg. Sedan den första utgåvan kom 1987 har den uppdaterats fem gånger. Har den nya versionen gett det lyft som var tänkt från början? Och vart är standarden på väg?

En medveten puff i rätt riktning kan göra våra val enklare och bättre. Knuffen kallas nudging och är ett begrepp inom beteendeekonomin som bygger på det faktum att människor i hög grad inte fattar rationella beslut.

>>Läsarenkät om Iso 9001: det nya kravet på ledningen skapar mest nytta men är kraven för att bli certifierad lika för alla?

>>Allt fler vill själv kunna bestämma när och var man vill jobba. Men större flexibiltet kräver tydligare gränser

>>Enkelt dialogverktyg vid cafébordet skapar förståelse och släpper loss idéerna.

>>Skapa rätt glöd i din organisation men gör det enkelt genom att jobba i vardagen.

Prenumerera 

Köp digitalt lösnummer

Senaste nyheterna

Nu möter Iso 9001 framtidens krav

Som vi alla vet förändras världen runt omkring oss snabbare och snabbare, vilket gör att organisationer på ett helt annat sätt än tidigare måste omvärldsbevaka och anpassa sig till nya förhållande – så också ISO 9001 och övriga ISO-standarder.

Storbankerna utmanar med personlig service

Nischbankerna har fortsatt hög kundnöjdhet, men utmanas allt mer av de stora etablerade bankerna som stärker sin position genom en kombination av digitala tjänster och personlig service. Det visar årets kundundersökning från Svenskt Kvalitetsindex, SKI om bolån, fastighetslån, privatlån och sparande.

  • Annonskod Huvudspalten 4