Utmanande bok ger förändringsenergi

Recension Hélène Barnekows bok Re:start vänder sig till chefer på alla nivåer, men bör absolut läsas av alla med intresse av ledarskap. Den är full av utmanande och kloka synpunkter byggda på egna erfarenheter och ofta kopplade till nyare forskning.

Utmanande bok ger förändringsenergi
Boken Re:start av Hélène Barnekow.

Boken ger en erfaren chefs syn på hur en organisation kan bli framgångsrik när ständigt uppkopplade kunder ställer högre krav och är redo att kommentera och betygsätta. Dessutom kräver den nya generationen medarbetare flexibilitet, inflytande och mening i det som görs och en digital transformation sköljer över oss med begrepp som ”Big Data”, ”Internet of Things” och Artificiell Intelligens.

Fakta

RE:START

  • Det värdebaserade ledarskapet i en föränderlig värld.
  • Bok av Hélène Barnekow (2019).
  • Liber Lund. 158 sidor. ISBN 9789147131365

Det räcker inte nu med ”sätt kunden i fokus” – vi behöver ”kundbesatthet”. Då måste vd visa innebörden, börja varje möte med att prata ”kund” och själv praktisera ute i verksamheten.

En ledning som talar om ”kundbesatthet” måste agera förebild och tydligt ”walk the talk”. Det får medarbetarna att lyssna på vad kunder tycker och tänker och vad de irriterar sig på. ”En organisation som är kundbesatt nöjer sig inte med att ge kunden vad den vill ha, den strävar efter att ge kunden vad den ännu inte vet om att den vill ha.”

Engagemang viktigt

Men ”kundbesatthet” går inte att skapa utan engagerade medarbetare som får vara sig själva, vara kreativa och känna passion och stolthet för vad de gör. ”Kundbesatthet” kräver därför en ”medarbetarbesatt” ledning. Det är dags att inte bara rekrytera medarbetare utifrån kompetens utan från nyfikenhet och potential samt att de delar organisationens värderingar.

Hélène Barnekow, Microsoft.
Hélène Barnekow, Microsoft.

Medarbetares engagemang skapas av inre drivkrafter som ger en känsla av kompetens, av valfrihet att själv ta beslut, och en social samhörighet som gör att man bryr sig om andra människor och att själv blir respekterad. Chefer måste släppa tankar på att motivera andra och istället fundera över hur de kan få andra att känna sin inre motivation.

Värderingsbaserat ledarskap syftar till att medarbetarna ska känna sig så säkra på vart organisationen är på väg och varför att de kan fatta beslut utan att vända sig till chefen. Det handlar om att visa tillit till medarbetares förmåga. Skapa en tydlig vision och en stark kultur där man vågar ifrågasätta, vågar tänka nytt och vågar vara sig själv fullt ut.

Kräver trygghet

I högpresterande team är medlemmar trygga, vågar säga vad man tycker och komma med idéer utan att straffas. Idag krävs också mångfald. Men mångfald är inte alltid trivsamt och trevligt utan leder lätt till konflikter när olika erfarenheter och åsikter krockar med varandra. Då är tryggheten viktig. Vi måste inse att det inte behövs ”fler som jag”.

Bokens titel talar om ”värdebaserat ledarskap”, men jag anser att tyngden ligger på ”värderingsbaserat ledarskap”, det vill säga att leda med en stark kultur som vilar på tydliga värderingar som omfattas och accepteras av alla.

Boken vänder sig till chefer på alla nivåer, men bör absolut läsas av alla med intresse av ledarskap. Den är full av utmanande och kloka synpunkter byggda på egna erfarenheter och ofta kopplade till nyare forskning. Ett målande språk ger mycket förändringsenergi och förstärker intrycket av att det som står är äkta. Boken är en stark inspirationskälla för dig som vill skapa och leda en organisation som karaktäriseras av en stark kultur, stor stolthet och en ”medarbetarbesatthet” som ledstjärna för ”kundbesatthet”.

Bengt Klefsjö. Bengt Klefsjö, Professor emeritus i kvalitetsteknik och hedersdoktor vid Mittuniversitetet.

 

Bengt Klefsjö, professor emeritis i kvalitetsteknik och hedersdoktor vid Mittuniversitetet.

 

Plus och minus med boken:

+ En mycket inspirerande och tänkvärd bok som bygger på moderna tankar om ledarskap

+Många exempel från egen och andras verksamhet skapar stor trovärdighet

+Ett bra, lättläst och målande språk ger läsaren ökat energitillskott

Ljusröd text på en svagt rödfärgad sida som kapitelingress är mycket svårläst och en obegripligt val

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.