Utmanar chefer att gå ut i verkligheten

Engagerade ledare kan inte bara stå och predika vackra ord. De måste ut i verksamheten. SKFs vd Tom Johnstone försöker leva som han lär.

Allt startar med ledarskapet. En kvalitetsresa i Lean och Sex Sigmas tecken kräver en förändrad kultur, ett nytt tänkande och ett förändrat ledarskap. Det konstaterade Tom Johnstone när han talade på konferensen Lean & Sex Sigma i Stockholm på tisdagen.

Måste ut i fält

Medan traditionellt ledarskap fokuserar på resultat och fångar in rapporter om verksamheten likt en befälhavare i kommandocentralen, måste ett Leanledarskap vara mindre ordergivande och mer understödjande. Och ledarna måste ut i fält.

– För att förstå verksamheten måste man finnas i den. Du måste gå ut på golvet, prata med medarbetarna och ta ett aktivt intresse i vad de gör, betonar han och förklarar att det också kräver att man som ledare anstränger sig för att förstå verksamheten. Att lära sig terminologin så att man kan ställa de rätta frågorna. Samt att man vänder sig direkt till de som står på golvet, inte mellancheferna eftersom det då alltför lätt läggs ett skönhetsfilter över informationen.

– Fråga, be dem visa dig hur de arbetar med förbättringar. Ta gärna med dig styrelsen ut också, det ger en enormt stark signal till organisationen och visar att ledningen tar arbetet på allvar.

Läskigt för cheferna

Det coachande och lärande ledarskapet måste dessutom finnas på mellanchefsnivå. Tom Johnstone berättar att det ofta kan vara läskigt för mellancheferna att gå från det traditionellt ordergivande ledarskapet till det mer coachande.

– Information är makt, och det är inte säkert att chefen vill lämna ifrån sig den makten till sina medarbetare. Det har varit svårt för många av våra chefer. Men nu vet de att det inte är så farligt, de är fortfarande ledare, bara en annan typ av ledare.

Den stora vinsten med att lämna ifrån sig lite av makten är att medarbetarna blir mer engagerade och kommer med egna idéer om hur de kan förenkla arbetet. Det blir mindre slöseri, mindre stress och mindre konflikter.

– Problemlösande metoder som Sex sigma skapar mer engagemang, konstaterar han.

Prata mindre, agera mer

Själv försöker Tom Johnstone leva som han lär och vara en närvarande ledare.

– Om du spenderar för lite tid i organisationen kommer du att förlora kontakten med den. Risken är att någon annan tar på sig ledarskapet och plötsligt går skutan åt helt fel håll.

Han konstaterar att ledarskapet är centralt för att lyckas med Lean och Sex Sigma. En bra ledare måste ha en tydlig vision, men också se till att alla förstår visionen, målen och sin roll i helheten. Därefter gäller det att tillhandahålla redskapen så att medarbetarna kan nå målen och sedan se till att följa upp resultaten. Och, framför allt, omge sig med bra medarbetare.

– Se till att alla beslut du tar stödjer visionen. Tänk också på att människor vill se handling, inte bara prat, tipsar han.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.

Det senaste