Utmaningar för styrning av statsförvaltningen

Effektivitet och styrning i statliga myndigheter är en bok som vill belysa de problem som omgärdar dagens styrning av statsförvaltningen. En genomgående ambition hos författarna Sven Modell och Anders Grönlund är att problematisera effektivitetsmätningens roll utifrån ett vidare perspektiv. Mål- och resultatstyrning ställs i relation till andra styrsystem. Dessutom belyser de de sociala och politiska processer som omger effektivitetsmätningens utveckling i verksamheter där ett flertal intressenter ställer krav på organisationen. Boken ges ut av Studentlitteratur.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.