Utmaningar kom an!

Kvalitet För dem som vill ta sig an utmaningar finns det innovativa metoder och synsätt som kan vara av stort värde. Låt naturen eller designmetodik hjälpa er på traven.

Utmaningar kom an!
Shutterstock

En stor knölval glider smidigt i det blå. Klyver ytan och vältrar sig runt. Och tack vare sina knölar på fenorna skapas turbulens i vattnet vilket tillåter snabba vändningar. En perfekt förebild för mer effektiva vindturbiner.

I den kruttorra öknen lever den namibiska skalbaggen. Levnadsförhållandena är tuffa. Men med hjälp av sitt skal, som samlar upp vatten från dimma, överlever den den allra värsta hettan. Helt enkelt en eftersträvansvärd modell för att fånga vatten i kondensprocesser.

Med sylvassa tänder och kalla ögon simmar de fruktade hajarna fram. Det blanka skinnets unika textur förhindrar att bakterier fastnar. Idealiskt att ta efter för att förhindra smittospridning på allt från medicinska produkter till dörrar.

Att blicka djupt djupt ned i världens hav och med mikroskop studera länders flora och fauna för att skapa nya innovationer kallas för biomimicry eller biomimetics, på svenska ofta översatt till biomimetik eller biomimik. Grundidén är att växter, djur och mikroorganismer likt jordens ingenjörer har testat sig fram till lösningar som faktiskt fungerar, under 3,8 miljarder år av evolution.

Begreppet biomimetics uppfanns av den amerikanska uppfinnaren Otto Schmitt som med en liten ordtvist knöt samman biologi och teknologi. Bland de första riktigt kända exemplen finner vi kardborrebandet. Men även när de tidiga flygfarkosterna skulle konstrueras höjde man blicken och lät sig inspireras av fåglar.

Det finns ett flertal aktörer som har fattat grejen med att blicka bortom människans egna idéer och låter sig inspireras av djur och natur. Företaget Biomatrica är ett exempel. De har låtit sig inspireras av flera pyttesmå organismer, bland annat trögkryparen. En tuff rackare som torkar ut nästan helt och hållet och kan hålla sig vid liv i upp till 120 år. DNA, RNA, protein, membran och cellsystem är intakt under tiden och kan återupplivas med hjälp av vätska. Utifrån detta under har Biomatrica skapat en teknologi där de kan lufttorka och förpacka blod, vaccin och celler utan att kyla dem för att sedan just innan användning ”väcka” dem till liv med hjälp av vätska.

The Shinkansen Bullet Train tillverkat av West Japan Railway Company är världens snabbaste tåg. Hastigheten ligger på 32 mil i timmen. Men det fanns ett problem. När tåget körde genom tunnlar byggdes det upp ett stort tryck som orsakade buller när tåget väl körde ut ur tunneln. Chefsingenjören Eiji Nakatsu, som också är fågelskådare, funderade på om det fanns något i naturen som reste snabbt och lätt mellan två olika densiteter. Genom att utveckla fronten på tåget likt näbben på kungsfiskaren, som dyker för att fånga fisk nästan helt utan plask, blev tåget inte bara tystare. Elanvändningen har minskat med 15 procent samtidigt som hastigheten ökat med tio procent.

Forskare vid Lunds universitet tittar nu på långörade fladdermöss som en modell för utveckling av drönare. Och även trollsländans vingar med sin komplicerade struktur är under forskarnas lupp för att hitta vägar till utveckling av nya lätta material för till exempel vindkraft.

Biomimetik är ett innovativt sätt att hitta nya idéer och lösningar, men för dem som vill söka nya sätt att ta sig an sina utmaningar finns det också andra nya metoder och synsätt som kan vara av stort värde. Att lära av designer och arkitekter är ytterligare ett uppmärksammat sätt. I höstas kom boken Att skapa det tänkta – en bok för arkitekturintresserade som handlar om hur kreativitet omsätts i form. Det innebär att kunskaper, erfarenheter och estetiska värderingar måste sammanflätas och mynna ut i en gestaltning. Jadwiga Krupinska, professor emerita vid Arkitekturhögskolan KTH, menar att en förutsättning för kreativitet är att inte låta det linjära, logiska tänkandet härska. I boken lyfts även kritik upp som en viktig del av av arbetsmetoden. Här handlar det inte om att betygssätta eller rangordna utan att befästa en uppsättning kriterier för kvaliteten.

 Design thinking, designtänkande på svenska, har också blivit inne i managementvärlden. I tidningen Entré som ges ut av Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning lyfts Chalmersforskaren Ingo Rauths forskning upp. Den visar att medarbetare blir optimistiska, öppna för nya idéer och empatiska när de får jobba med designmetoder. I sin avhandling sätter han designtänkande som ett koncept i relevans med TQM Lean och Sex Sigma. Och från att ha använts som en metod för produktinnovation har begreppet och synsättet nu blivit bredare och används inom tjänster, processer och affärsmodeller.

– För en del organisationer är metoden för radikal. Design thinking utmanar status quo. De kanske kommer fram till att det de gör inte är hållbart om 5–10 år, och måste lägga om kurs helt. Många som börjar jobba med design thinking hamnar på en längre resa än de hade tänkt sig från början, säger Ingo Rauth i tidningen Entré.

Detsamma gäller för de som vågar sig på biomimetik. Det handlar inte enbart om att hämta inspiration. Det är dels en ny typ av vetenskap som studerar naturens modeller, efterliknar former, processer och system för att lösa mänskliga problem på ett hållbart sätt. Men biomimetik är också ett nytt sätt att se och värdera naturen. Tanken är att man med biomimetik ska introducera en era baserad på vad vi kan lära av naturen, inte på vad vi kan utvinna ur den.

Att våga sig ut på okänd mark kan ge helt nya lösningar och idéer i allt från produkter till processer och hela system. Men som i allt kvalitetsarbete handlar det om att inte se det som ett färdigt koncept att lyfta in i sin egen verksamhet, utan att anpassa konceptet efter den egna verksamheten och nyttja möjligheten att jobba med nya verktyg. Resan blir kanske längre än den var tänkt från början, men den kanske också ger en effektivare färd och leder mot en mer hållbar destination.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.