Utmärkelsen Svensk Kvalitet- fortfarande få sökande

En svag ökning, men fortfarande är det få organisationer som söker Utmärkelsen Svensk Kvalitet. I år har kommittén fått in sju ansökningar. Förra året kom sex ansökningar in, men inget av dem levde upp till de ställda kraven och priset förblev outdelat.

Utmärkelsen Svensk Kvalitet, USK delas ut av Institutet för Kvalitetsutveckling, SIQ och har som syfte att lyfta fram goda exempel och ge impulser till ett förbättringsarbete inom kvalitet. Priset har delats ut sedan 1992, men sedan rekordåret 1999, då 17 organisationer anmälde sig har intresset för utmärkelsen sakta svalnat. Konjukturläget och organisationernas fokusering på kortsiktiga ekonomiska vinster kan vara två anledningar till att få söker tror SIQ:s vd Johnny Lindström. I en kortsiktig stressad verksamhet glömmer man lätt det långsiktiga perspektivet.

Sedan 1992 har totalt 137 ansökningar kommit in och tidigare år har enheter inom ABB, Ericsson, Volvo och Posten fått motta priset. 2001 vann Älta skola i Nacka, men 2002 års utdelning ställdes in eftersom domarkomittén inte funnit någon värdig mottagare. Domarna motiverade sitt beslut med att flera av organisationerna visat upp ett framgångsrikt arbete med en kundorienterad verksamhetsutveckling, men att de ännu inte hade nått den nivå, jämnhet och utveckling som bör känneteckna en organisation som kan tjäna som föredöme för andra.

Trenden vänder

Även utomlands har intresset för kvalitetsutmärkelser dalat, men i år syns ändå en liten ljusning för SIQ:s utmärkelse och totalt har sju organisationer anmält sin verksamhet till USK. Det är en mer än förra året. Förhoppningen är att trenden fortsätter och att svenskt näringsliv och offentlig förvaltning ökar sina ansträngningar inom kvalitetsområdet.

– Vi är glada över den ökning vi ser eftersom chanserna att hitta goda svenska förebilder inom den privata och offentliga sektorn då blir större, konstaterar Johnny Lindström.

Om det inte går att finna någon värdig mottagare för Utmärkelsen Svensk Kvalitet i år är det i sig ingen olycka, men det kan visa på en oroande utveckling i näringslivet; en kortsiktighetens seger över uthålligheten. Och det skulle vara olyckligt, menar Johnny Lindström.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.