Utmärkelsen Svensk Kvalitet utan värdig mottagare

Utmärkelsen Svensk Kvalitet delade inte ut någon utmärkelse för 2004. Det är andra gången på tre år som domarkommittén inte hittat någon värdig mottagare.
– De organisationer som sökte hade inte kommit tillräckligt långt i sitt kvalitetsarbete, konstaterar Jerry Karlsson, vd för SIQ.

Syftet med Utmärkelsen Svensk Kvalitet, USK, är att lyfta fram goda exempel inom kvalitet- och verksamhetsutveckling, men sedan utmärkelsen började delas ut 1992 har det hänt tre gånger att ingen organisation klarat att nå upp till kraven, 1993, 2002 och 2004.

Jerry Karlsson, vd för SIQ, som ligger bakom utmärkelsen, tycker dock inte att kraven är för höga.

– Det kan hända att många duktiga organisationer drar sig för att söka utmärkelsen eftersom det är ett stort engagemang att delta, men att tumma på villkoren vore fel, skruvar vi ned dem utser vi inget föredöme, säger Jerry Karlsson, vd för SIQ.

Mycket arbete

Att delta i Utmärkelsen Svensk Kvalitet är som Jerry Karlsson uttrycker det ”inget kvick fix”, utan ett vägval där man genom att ansöka samtidigt väljer ett nytt sätt att arbeta. Särskilt för en förstagångssökare innebär det att man får lägga ned mycket tid och arbete för att ändra om till ett systematiskt arbetssätt och på att dokumentera sin verksamhetsutveckling. Den som får ta emot utmärkelsen ska dessutom hålla öppet hus samt vid olika tillfällen hålla föredrag för andra om sitt arbete. Jerry Karlsson tror att omfattningen av arbetet kan bidra till att många organisationer väljer att inte delta. Mycket duktiga organisationer har andra sätt att stimulera kvalitetsarbetet på och inget behov av att tävla, för mindre duktiga organisationer blir arbetet för stort.

Få deltagare

Antalet ansökningar till kvalitetsutmärkelser över hela Europa och USA har varit lågt under några år, så även till USK. 2002 sökte sex företag utmärkelsen och 2003 sju. Enligt Jerry Karlsson har dock trenden vänt och 2004 ökade antalet sökande till tio stycken.

– Det låter kanske lite, men man måste tänka på att USK handlar om att utse ett föredöme och att det antagligen inte fler som känner sig manade, i hela USA brukar det inte vara mer än runt 100 deltagare, säger Jerry Karlsson som inte tror att mer än 20 sökande är ett realistiskt mål för Sveriges del.

Särskilt från varuproducerande industri har ansökningarna till USK varit få. Jerry Karlsson tror att det har med ”kvartalsekonomin” att göra. Inom tillverkningsindustrin är man van vid att arbeta med snabba projekt och lösningar eftersom man har ständiga vinstkrav på sig. Mer långsiktiga arbetsmetoder är inte lika tilltalande.

Flera nivåer

USK har också fått kritik från vissa håll för att vara omständlig och byråkratisk, men

den kritiken tycker inte Jerry Karlsson är berättigad.

– Jag kan inte hålla med om att utmärkelsen är byråkratisk, men det är en omfattande procedur att delta just för att man arbetar med att förändra sitt arbetssätt.

Just nu undersöker SIQ hur man kan underlätta för de deltagande företagen. Bland annat har de tagit fram en webbaserad lösning för utvärderingsarbetet. De ser också över sina kriterier och hur utbildningarna för examinatorer kan förändras.

SIQ arbetar också för att ta fram mellannivåer för de organisationer som är duktiga, men inte når ända fram. Bland annat kan verksamheter numera få ett ”erkännande” från SIQ vilket betyder att de kommit en bra bit på väg i sitt kvalitetsarbete.

SIQ har också tagit fram en lättare diplomeringsmodell som är ett mindre arbetskrävande alternativ, jämfört med USK. Modellen bygger på en självutvärderingsprocess och kan sökas året om.

– Förhoppningen är att diplomeringen ska locka fler deltagare, även från mindre företag, säger Jerry Karlsson.

Utmärkelsen Svensk Kvalitet.

SIQ arrangerar sedan 1992 årligen Utmärkelsen Svensk Kvalitet som har som syfte att lyfta fram goda exempel inom kundorienterad verksamhetsutveckling. Mottagare av utmärkelsen tas fram genom en utvärderingsprocess där de sökande organisationerna grundligt beskriver sin verksamhet. Examinatorer utvärderar dessa och gör platsbesök hos de bästa organisationerna. En domarkommitté väljer sedan ut mottagaren av utmärkelsen.

Mottagare sedan start:

1992 Tillverkningsdivisionen inom IBM Svenska AB

1993 Ingen mottagare utsågs

1994 Bränsledivisionen inom ABB Atom AB och LM Ericsson Data AB

1995 Telekabeldivisionen inom Ericsson Cables AB

1996 Lungmedicinska kliniken inom Universitetssjukhuset i Linköping och Volvo Aero Corporation

1997 ABB Coiltech AB

1998 Bulten Trading AB och Volvo Lastvagnar

1999 Agria Djurförsäkring

2000 Posten Produktion Brevnätet

2001 Älta skola, Nacka kommun

2002 Ingen mottagare utsågs

2003 Agria Djurförsäkring

Läkargruppen i Örebro AB

2004 Ingen mottagare utsågs

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.