Utredaren om kommunsammanslagningar: ”Ofrånkomligt på sikt”

Offentlig verksamhet Sven-Erik Österberg, före detta landshövding i Stockholm, har några månader på sig att slutföra utredningen om kommunsammanslagningar.
– Jag hoppas kunna lämna fem eller sex förslag på hur ministern kan gå vidare i frågan, säger han.

Utredaren om kommunsammanslagningar: ”Ofrånkomligt på sikt”
Foto: Peter Nordahl

I mars utsågs Sven-Erik Österberg till att utreda förutsättningarna för frivilliga kommunsammanslagningar. Enligt regeringen skulle frivilliga sammanslagningar kunna stärka kapaciteten, och därmed förutsättningarna, att erbjuda en god välfärd.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

– Kommunerna står inför stora utmaningar framöver, inte minst den demografiska. När färre ska försörja allt fler måste kommunerna fundera över vilka förutsättningar de har att klara av välfärdsuppdragets kärnuppgifter, sade civilminister Erik Slottner (KD) i ett pressmeddelande i mars.

”Känslig fråga”

Under 2020 redovisades Kommunutredningen i vilken en strategi för att stärka kommunernas kapacitet togs fram. Utredningen gjorde bedömningen att strategisk samverkan och frivilliga sammanslagningar kunde vara lämpliga åtgärder för att stärka drift- och utvecklingskapacitet även i glesa kommuner. Dock har inga kommuner slagits samman sedan Kommunblocksreformen 1974.

– Vi har ju däremot några exempel på kommuner som brutit sig ur. Till exempel Nykvarn som bröts sig ur Södertälje, säger Sven-Erik Österberg.

De senaste månaderna har han besökt ett urval kommuner skulle kunna gagnas av eventuell sammanslagning.

Vad säger de du träffat?

– Intresset finns, absolut. Det är ju ingen kö precis, men det finns en rad utmaningar som de står inför, exempelvis vad gäller fullmäktigelistor, säger han.

Samtidigt beskriver Sven-Erik Östberg sammanslagningar som en känslig fråga, eftersom det saknas befolkningsstöd.

– Men i slutändan handlar det hela om att kommunerna måste klara sina antaganden. På sikt tror jag att sammanslagningar är ofrånkomliga, men sedan handlar de om ett tidsspann. Så småningom kommer man behöva ta tag i platserna med svag arbetsmarknad och så vidare. På många ställen kommer det inte att hända mycket om man ska vara realistisk.

Så det är inte aktuellt att locka folk till att flytta till glesa kommuner?

– Det nämndes i Kommunutredningen från 2020, men det har inte blivit mycket utav det. Oftast är det bristen på kvalificerade jobb som är orsaken. När jag var landshövding i Luleå gjordes en del försök, men resultatet är oftast inte långvarigt. Det ska dock bli spännande att se vad exempelvis batterifabriken i Skellefteå resulterar i, säger Sven-Erik Österberg.

Vad säger du om de konsekvenser av kommunsammanslagningar som har lyfts av Gissur Ó Erlingsson, att det skulle kunna leda till en rad oönskade sidoeffekter, såsom minskad status och därmed att folk flyttar?

– Det är rätt att kolla på en rad konsekvenser. Det finns ju exempel från 1970-talets sammanslagning där de som tappade sina kommunkontor tappade status. Visst kan det vara en konsekvens. Men å andra sidan måste en kommun klara av att ge sina invånare rätt service. Det där är en avvägning. Sammanslagningar får också konsekvenser.

Du besöker många glesa kommuner, men kan det finnas ett värde av sammanslagningar även där det finns mer folk?

– Det är sant att folk som bor i kommunerna intill Stockholm stad inte skulle flytta om det gjordes en sammanslagning. Det är en intressant fråga, för oftast pratar man om de små kommunerna när det kommer till den här frågan, säger Sven-Erik Österberg.

Redovisas i november

Utredningen ska redovisas senast den 30 november i år. Till dess hoppas Sven-Erik Österberg kunna bidra med ett gediget underlag till regeringen.

– Ett gott resultat vore att låta ministern veta exakt hur kommunerna ser på frågan. Jag hoppas att jag kan lämna fem eller sex förslag på hur man kan gå vidare, avslutar han.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.