Utvalda om 100-listan: ”Ett erkännande”

Innovation Årets 100-lista är här. Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) lyfter forskningsprojekt som de bedömer har stor potential till affärs- och samhällsnytta. Denna gång ligger fokus på bland annat klimatomställning och välfärdsteknologi.

Utvalda om 100-listan: ”Ett erkännande”
Här är Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademiens 100-lista 2023.

IVA:s 100-lista presenterar projekt som har potential att utvecklas till användbara innovationer. Det är en ”research2business”-lista, vilket innebär att forskarna bakom projekten är intresserade av ökad kontakt med näringslivet för tillämpning. Syftet är att öka Sveriges konkurrenskraft och bidra till en positiv samhällsutveckling.

– Det finns otroligt bra forskning i Sverige som har potential att förbättra världen med hjälp av ny teknik. Till årets 100-lista har IVA:s urvalskommitté valt ut årets mest lovande forskningsprojekt som bedöms ha stor potential till affärs- och samhällsnytta, säger Marianne Dicander Alexandersson, IVA-ledamot och styrgruppens ordförande, i ett pressmeddelande.

Ludvig Edman.

Framtidens ljuskällor

På årets 100-lista lyfter IVA särskilt fram forskningsprojekt inom klimatomställning, energiförsörjning, välfärdsteknologi, cybersäkerhet och krisberedskap. Ett exempel ur 100-listan är LunaLEC som är ett spin-off-företag från Umeå universitet. LunaLEC tillverkar LEC-ljuskällor med en kostnadseffektiv och miljövänlig tryckning. En av forskarna bakom projektet är Ludvig Edman, och enligt honom kan sådana ljusfilmer vara av stor användning i framtiden. Till exempel kan de möjliggöra för hemmabehandling av barn som föds med gulsot. I stället för dagen behandling under blå lampor kan barnen omfamnas av en lysande filt.

– Vår utmaning idag är att identifiera den första applikationen där vår LEC-teknik verkligen gör skillnad och där tiden till marknad är rimlig, säger Ludvig Edman.

Automatiserat övervakningssystem

Även Lindometer är med på 100-listan. Lindometer är ett automatiserat övervakningssystem för järnvägsinfrastruktur. Syftet med den utvecklade tekniken är att reducera antalet manuella inspektioner som kan vara kost- och tidskrävande.

Praneeth Chandran.

– Det är ett erkännande att vara med på 100-listan. Nästa steg för oss är att utvidga vårt nätverk och etablera en affärsplan, säger Praneeth Chandran från Luleå tekniska universitetet.

För tillfället testas systemet på Malmbanan mellan Luleå och Narvik.

Se hela listan här.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.