Utvärdering i skolan

Lärarkollegiet får allt större krav på sig att dokumentera elevers kunskaper för att höja kvaliteten i skolan. Men hur ska det gå till? Här får skolledare, yrkesverksamma lärare och pedagoger användbara råd.

Boken Utvärdering och bedömning i skolan av Agneta Hult och Anders Olofsson ger en bred kunskapsöversikt över de olika metoder som idag är aktuella i skolan när det gäller kunskapsutvärdering. Tolv lärare och forskare verksamma vid svenska högskolor och universitet har medverkat i antologin där teoretisk bakgrund varvas med utvärderingsstrategier i det vardagliga arbetet. Allt från skolinspektion till skriftliga omdömen om eleverna tas upp.

Boken som utkommer på Natur och Kultur förlag är indelad i tre större sektioner: Utvärdering och bedömning i ett samhälleligt perspektiv, utvärdering och bedömning för skolutveckling samt utvärdering och bedömning för undervisning och fostran.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.