Utveckla ledarskapet genom värdeflödet

Förändringsarbete Stuprör, flashalsar och onödigt arbete ställer till problem i många organisationer. Karen Martin och Mike Osterling visar hur du genom värdeflödeskartläggning kan utveckla ledarskapet att leverera högsta möjliga värde till kunderna.

Utveckla ledarskapet genom värdeflödet

Värdeflödeskartläggning är en beprövad metod för att visualisera sina flöden och få koll på verksamhetens falskhalsar, slöserier och motstridigheter. Det är dessutom en bra metod att utveckla ledarskapet, definiera strategier och prioriteringar och skapa en verksamhet som utgår från kunden.

I boken Value Stream Mapping: How to Visualize Work and Align Leadership for Organizational Transformation visar författarna Karen Martin och Mike Osterling hur kartläggning av värdeflöden kan bli ett verktyg för att effektivisera verksamheten genom att teamledarskapet sammansvetsas och arbetar mot samma mål. Här hittar både nybörjaren och den erfarne förbättringsledaren vägledning och praktiska verktyg för att förstå och utveckla det som skapar värde i verksamheten.

Boken finns än så länge enbart på engelska och är utgiven av förlaget McGraw-Hill Professional.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.