Utvecklande ledarskap

Ett gott ledarskap är en krävande uppgift som handlar om relationer till andra människor. Den här boken vill inspirera ledare att utveckla sitt ledarskap.

Att vara chef är en position, att vara ledare handlar mera om en relation. Ledarskap handlar om att påverka människor, och alla som påverkar sig själv och andra är därför ledare. Författarna menar att ”ledarskap är att påverka någon eller några att nå ett visst mål”. Att vara en bra ledare ställer idag stora krav. Man ska vara ”synlig, men ändå hålla låg profil”, ”visionär, men ändå jordnära”, ”föra dialog och nå koncensus, men ändå visa beslutsförmåga”, ” vara självsäker, men ändå ödmjuk”.

Bokens mål är ”att ge inspiration och möjligheter så att den ocean av energi som bor i din kompetens, din livskraft, din vilja, din lust och längtan riktas mot ditt önskeläge, mot din framtidsbild, och att den ger sig möjlighet att föreverkliga det du vill”.

Mycket i boken kretsar kring den Evolutionära Helhetsmodellen, som är baserad på författarnas yrkeserfarenhet som konsulter. Den tar sin början i individens möjligheter – ”jag vill, kan och vågar”. Via nuläge, personliga mål och behov skapas en framtidsbild. Arbetet sker via de fyra faserna analys, planering, genomförande och uppföljning, som är en variant på förbättringscykeln ”Planera-Gör-Studera-Lär”.

Under diskussionerna kring modellen berörs åtskilliga teorier, arbetssätt och checklistor. Hit hör, exempelvis, Maslows behovstrappa, EFNI-analys, HR-teorier, utvecklingssamtal, SWOT-analys, Gondonmetoden, poängskala för sociala förändringar och konflikthantering.

Varje kapitel avslutas med en utvecklingsdagbok, som ger stöd för den egna reflektionen – ”så att du blir den medvetna ledaren i ditt liv”. Ofta dyker också frågor upp i texten som ”hur är det med dig?” eller ”hur stämmer detta med din erfarenhet?”.

Det finns en lovvärd struktur och flera bra ingredienser i boken. Till dessa hör den modell som utgör bokens huvudunderlag, de metaforer som kryddar framställningen, det kontinuerliga stödet för läsaren att reflektera och planera för sin egen utveckling och författarnas ödmjuka beskrivning av sig själva.

Det känns dock som om författarnas ambitioner varit för höga, som om man velat ta med alldeles för mycket. Det leder till att beskrivningarna många gånger blir mycket ytliga och ibland enbart i punktform. Det hjälper då inte med provocerande och reflekterande frågor till läsaren. Min uppfattning är att boken bli avsevärt bättre om stoffet begränsades och de kvarvarande områdena utvecklades.

Mera liv i livet. Det evolutionära ledarskapet

Författare: Peter Högström och Elisabet Eriksson

Förlag Ekerlids förlag

ISBN 91-7092-035-4.

Fakta

Mera liv i livet. Det evolutionära ledarskapet

Författare: Peter Högström och Elisabet Eriksson

Förlag Ekerlids förlag

ISBN 91-7092-035-4.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.