Vad är storytelling?

Verktyg Det går att skapa en ny platsidentitet med hjälp av positiva berättelser. Det skriver Tillväxtverket om metoden storytelling. Här listas framgångsfaktorer för att lyckas.

Vad är storytelling?
Storytelling används bland annat i Vansbro kommun. Foto: Adobe Stock

Tillväxtverket benämner storytelling som en metod för att skapa identitet eller förstärka ett varumärke, och ett arbetssätt som tillämpas för att förändra kulturer, normer eller attityder.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Genom positiva berättelser om en kommun, region eller ett särskilt område – det kan handla om näringsliv, kultur, idrott eller barn och unga – ändrar man attityder. Storytelling bygger på en lösningsfokuserad samtalsmetodik. Man kommunicerar berättelser om det som fungerar, låter individen sätta ord på vad som är bra, ger bekräftelse, berömmer och lyfter blicken framåt. Tanken med metoden är att långsamt ändra bilden av en plats till en mer positiv sådan. Förändringen kommer på sikt att leda till ett annat klimat. Fler får positiv anknytningen till platsen, vilket skapar en positiv spiral.

Berättelserna kan spridas muntligt, skriftligt och via olika kanaler, såsom sociala medier eller nyhetsartiklar.

Detta krävs för att lyckas

I Vansbro kommun har metoden bidragit till ett gott företagsklimat, menar näringslivschefen Oskar Lundgren. I Svenskt Näringslivs senaste ranking placerades Vansbro på 27:e plats. För knappt 20 år sedan placerades Vansbro bland de sista på kommunlistan. Här är några saker som rekommenderas för att tillämpa storytelling:

– Utse en eller flera personer som ansvarar för metoden. I omgångar har Oskar Lundgren varit ensam om att äga frågan i Vansbro, men med tiden har fler börjat tillämpa sättet på eget bevåg.

  • Se till att den ansvariga eller de ansvariga har mandat att tala för organisationen. Styrk metoden med ett beslut.
  • Det krävs mod att kunna kliva fram och skryta. Välj ansvariga som är bra på scehn och bra på att möta människor.
  • Räkna med en lång process. Det tar tid att förändra en kultur.
  • Se till att komma ut och prata med företagare, medborgare, politiker och media för att bygga relationer och hitta positiva berättelser.
  • Gör upp en plan för vad och hur något ska spridas.
  • Håll koll på vilka aktiviteter som skapar engagemang.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.