Våga vandra långsamt

Blogg För många år sedan arbetade jag som kvalitets- och miljöansvarig i ett börsnoterat företag. Varje kvartal skulle ett bra finansiellt resultat visas upp för aktieägarna. Då var det svårt att få ledningen att satsa på investeringar i kvalitetsarbetet som skulle ge god effekt och lönsamhet, men på längre sikt.

Gott kvalitetsarbete bygger på disciplin och långsiktighet. Det är inte något ”quick fix”, utan handlar om att odla en kvalitetskultur i syfte att få med så många medarbetare som möjligt i kvalitetstänket.

Hur många företag har inte hoppat på Lean, Six sigma, Iso 9001 i tron att man snabbt ska förändra företaget till det bättre, men haft sådant tempo och tagit snabba beslut över medarbetarnas huvud så att ingen hänger med – varken medarbetarna eller det goda resultatet. Och i brist på det snabba goda resultatet hoppar man istället vidare till nästa modeverktyg, utan att ta hänsyn till vilken väg framåt som är bäst för just vår verksamhet.

Globaliseringen, digitaliseringen och den allt snabbare förändringstakten i vår värld gör naturligtvis att företagen idag kontinuerligt måste anpassa sig och förändra sig för att vara konkurrenskraftiga. Men kanske är det bättre att fokusera på många små förändringar, förändringar som medarbetarna enkelt och utan motstånd kan anamma.

Jag och många av mina vänner har varit med om flera större omorganisationer utan ett egentligt mål eller syfte. Omorganisationer som skapat förvirring bland medarbetare och gjort att hela organisationen tappat tempo (och självklart lönsamhet). Efter några år tvingas företaget göra om omorganisationen – förhoppningsvis med mindre förvirring.

Jag är övertygad om att bättre resultat hade uppnåtts om man istället vandrat långsammare – tagit mindre steg framåt, med kompassen noga inställd, med möjlighet att korrigera riktningen längst med vägen och samtidigt ta vara på kraften från alla medarbetare i organisationen. Då hade man i större utsträckning kunnat förstå verksamheten holistiskt, både se till organisationens och individernas utmaningar, den egna affären och styrningen.

Det är inte utan anledning som den nya utgåvan av Iso 9001 lyft in ett helt nytt avsnitt; ”Planering av förändring”. Nu krävs att organisationen ska beakta syftet med större förändringar, identifiera risker och tänkbara konsekvenser samt planera och genomföra förändringen på ett systematiskt sätt. Finns det till exempel tillräckligt med resurser för att kunna genomföra förändringen? Behöver fördelningen av ansvar och befogenheter förändras?

Utan ett strukturerat sätt att hantera förändringen tappar man lätt kontrollen. Men först och främst – varför gör vi förändringen och stämmer den överens med företagets långsiktiga arbete, med vision och affärsstrategier?

Långsiktighet och systematik lönar sig. Våga vandra långsamt!

PS Iso har tagit fram vägledningar  för alla som ska arbeta med den nya versionen av ISO 9001 och SIS har översatt flertalet till svenska. Här hittar du dokumentet som beskriver hur förändringar hanteras i ISO 9001:2015.


Tina Bohlin är projektledare på det svenska standardiseringsinstitutet, Sis.

Tina Bohlin, projektledare på det svenska standardiseringsinstitutet, Sis

tina.bohlin@sis.se

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.