Vågar du släppa kraften fri?

Förbättringsarbete Vill du ha engagerade medarbetare? "Vilken dum fråga" kanske du tänker, "det är ju självklart". Nej, jag tror faktiskt inte att det är självklart. Engagemanget kan nämligen vara farligt om du inte är beredd att ge de rätta förutsättningarna.

En av de stora styrkorna med Lean är dess förmåga att ge förutsättningar för engagemang. Medarbetarna får möjlighet att ta ansvar för att leverera hög kvalitet och själva lösa problem när de dyker upp. Jag har sett det många gånger, Leansatsningar som tagit fart och nått framgång just på grund av medarbetarnas driv.

Men jag har också sett satsningar som runnit ut i sanden, många gånger på grund av att medarbetarna hållits tillbaka av hämmande kontrollsystem, toppstyrt ledarskap och kortsiktiga ekonomiska hänsyn. Och när det brinnande engagemanget falnar i besvikna, missnöjda och desillusionerade medarbetare har du förlorat långt mer än satsningen från början gav.

Lean innebär en stor omställning för ledarskapet, i både tankesätt och ledarstil. Förändring tar tid, det vet vi. Ofta lägger vi förändringströgheten på medarbetarna. Men att förändringar tar tid handlar inte om att människor är tröga eller motsträviga, utan om att det är alltför lätt att ramla tillbaka i gamla vanor. Särskilt om mål, styrning, rapportering – och ledarskapet – ser ut precis som förut.

Därför måste all förändring ske utifrån en medveten tanke där ledningen också är beredd att förändra sitt sätt att styra och leda verksamheten. Nolato Meditec, vinnarna av Svenska Leanpriset, är ett bra exempel på detta. Där har ledningen insett att de måste vara ute i verksamheten, möta medarbetarna med tillit och vara en aktiv del i Leanresan.

När vi ropar efter engagerade medarbetare kan det därför vara läge att titta på ledarskapet. Ger du medarbetare rätt förutsättningar att bidra med sitt engagemang? Vill du, vågar du släppa kraften fri? Kanske innebär det att du förlorar lite av din makt, men när alla medarbetare ger av sin energi blir belöningen desto större.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.