Vägen till det friska äldreboendet

Förändringsarbete På äldreboendet Lillgården i Skurup lyckades personalen genomföra en förändring som vände uppochner på det gamla instutitionella synsättet. I boken, Att vända en verksamhet, får vi följa utvecklingsresan mot ett hälsoorienterat boende där de gamlas behov sätts i första rummet.

Vägen till det friska äldreboendet

I dag byggs allt fler äldreboenden om och blir mer hemlika. Även arbetssättet förändras och många kommuner, organisationer och boenden antar ett salutogent, det vill säga hälsoorienterat, förhållningssätt. Men vad kännetecknar ett sådant förhållningssätt? Och hur ställer man om ett traditionellt till ett salutogent äldreboende? Dessa frågor besvaras i Peter Westlunds nya bok, Att vända en verksamhet – från en patogen till en salutogen äldreomsorg.

I boken får läsaren följa Lillgården, ett äldreboende i Skurups kommun, och dess utveckling från ett patogent sjukhem till ett salutogent, äldreboende. Peter Westlund visar konkret hur Lillgården praktiskt har tillämpat det hälsoorienterade synsättet.. Utvecklingsresan har förändrat personalens yrkesstatus och framförallt stärkt omsorgstagarnas ställning i sin egen omsorg och vård. År 2013 erhöll Lillgården Tidningen Äldreomsorgs värdegrundspris för sitt framgångsrika förändringsarbete.

Boken ges ut av Gothia Fortbildning och riktar sig till såväl yrkesverksamma och beslutsfattare inom äldreomsorgen som till utbildningar inom vård och omsorg.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.