Vägledning för bättre grupparbete

Olikheter i personlighet, värderingar och erfarenheter gör det svårt för personer i en grupp att samarbeta, något som kan leda till konflikter och bristande effektivitet. Författaren Björn Nilsson menar att med kunskaper om vad som brukar hända i grupper och med verktyg för att hantera olika svårigheter kan man få alla kategorier av grupper att fungera bättre. I boken behandlas vilka faktorer som är viktiga i gruppers utveckling såsom normer, roller och ledarskap. Författaren beskriver vad som kan gå fel och ger verktyg för att kunna skapa effektivitet och bra klimat i grupper. Boken som ges ut av Studentlitteratur vänder sig till ledare, handledare, lärare och andra som vill utveckla sina gruppfärdigheter och sitt ledarskap.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.