Vägledning för grundorsaksanalys klar

Förbättringsarbete Nu finns standarden för grundorsaksanalys i svensk tappning. SS-EN 62740 beskriver de grundläggande principerna och de vanligaste metoderna för att gå till botten med problemen.

Grundorsaksanalys är en känd systematisk process för att analysera och hitta orsakerna till problem. Genom att komma till botten med orsaken till problemet ökar chansen att man även kan göra förändringar som leder till förbättringar i framtiden.

Nu har standarden för grundorsaksanalys fastställts som svensk standard, SS-EN 62740. Den beskriver de grundläggande principerna och de olika stegen i processen för att göra grundorsaksanalys. Dessutom förklaras de vanligaste metoderna, som till exempel felträdsanalys eller Ishikawadiagram, så att det ska vara lättare att välja den som passar bäst.

Standarden är framtagen inom den tekniska kommittén IEC TC 56, som arbetar med internationella tillförlitlighetsstandarder för tillämpning inom alla teknikområden. Det är alltså en internationell standard från IEC, som genom samarbetet inom Cenelec har antagits som europeisk standard och som nu också SEK Svensk Elstandard fastställt som svensk standard.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.