Vägledning till lyckade projekt

En reviderad global standard som är en vägledning för alla typer av projekt och om hur man kan nå kvalitet i projektledningen har nu kommit i en svensk översättning. Standarden tar upp projektledningens olika processer, som exempelvis projektets omfattning, tid, kostnad, risk och inköp. Standarden ger också vägledning om hur man i projektledningen kan tillämpa de regler som finns i ISO 9001 och ISO 9004 för att projektet ska nå sina mål.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.