Välj rätt psykologisk tjänst

Gå inte på självhjälpskvackarnas försäljningsknep, alla metoder är inte gyllene vägar till mindre stress och mer effektivitet.

Utbudet av psykologiska tjänster inom arbetslivet är stort. Konsult på konsult erbjuder utbildningar, chefsutveckling, kurser i konflikthantering, stresshanteringstekniker, och mycket annat.

Ofta har de olika produkterna slagfärdiga namn, gärna på engelska som skall locka köparen att få en bild av metoden som seriös och internationell.

Som köpare är det dock svårt att kunna göra en bedömning av en produkts effektivitet. Det är närmast omöjligt att kunna sålla mellan de olika stresshanteringskurserna och känna sig trygg på att man väljer den bästa, den som verkligen hjälper ens personal att varva ner.

Konsulterna/försäljarna har ofta en hel del argument, som i sig låter bra och lockande, men som behöver synas i sömmarna. Här kommer ett urval vanliga uttalanden från konsulter/säljare och hur jag tycker ni bör bemöta dem:

1. Metoden/tjänsten bygger på vetenskap

Man måste dock fundera på vad vetenskap innebär. Menar man att man haft en forskare som någon gång tittat på produkten och sagt att det är bra? Eller bygger den på en modern väl undersökt och granskad vetenskaplig teori.

Ett exempel är metoden Förändringens fyra rum eller Fyrarummaren som just nu är populär, men är det vetenskaplig. Skärskådar man metoden tar den sin utgångspunkt i en doktorsavhandling från 70-talet, och är sedan dess nästan aldrig omnämnd i vetenskapliga tidskrifter. Än mindre är den vetenskapligt utvärderad och dess populäritet bygger sålunda på något annat än vetenskap.

För att något ska kunna hänvisas som vetenskap bör det finnas ett antal vetenskapliga artiklar publicerat kring metoden/tjänsten. Det bör dessutom vara ganska nya moderna artiklar, gärna inte mer än 5 år gamla. Hittar man dessutom någon metastudie som valt att studera utfall, ja då börjar vi kunna prata om vetenskapen är inblandad.

2. Metoden/tjänsten är kvalitetscertifierad

Då måste man ställa sig frågan vem som certifierat metoden/tjänsten. Är det producenten själv som kvalitetsgranskat den, eller är det något oberoende kvalitetssäkringsinstitut?

Strålande exempel på kvalitetscertfiering utan större värde är den som förekommer i coach-världen. Där sker den så kallade kvalitetscertifieringen ofta av samma organisation som utbildar coachen. Det innebär ju egentligen att om man underkänner coachen, så säger man att man själv givit en dålig utbildning. Kanske är det därför som så få underkänns efter sin coachutbildning.

För att vara trovärdig kring kvalitetscertifiering bör denna process bygga på en ISO/SIS, eller motsvarande kvalitetssystem, och utförandet bör vara gjord av en oberoende kvalitetsrevisor.

3. I 9 av 10 fall funkar metoden/tjänsten jättebra

Här måste man fundera över vilka den 9 fallen är. Det kan ju vara så att metoden/tjänsten passar jättebra till företag inom tjänstesektorn, men du råkar vara verksam inom industrin. Då kan man inte direkt överföra den goda statistiken.

För att kunna lite på den typen av statistik, måste du ställa krav på leverantören att ta fram statistik på verksamheter/omständigheter som är så lika den verksamhet du företräder som möjligt. Det kan röra sig om kön, ålder, typ av verksamhet, kultur, geografi och mycket annat.

4. Vi har specialutbildad personal som utför metoden/tjänsten

Det måste man ju förutsätta. Men vad betyder det? Har man gått en endags kurs för att lära sig metoden eller har man en lång beteendevetenskaplig bakgrund?

Kompetens byggs på olika sätt. Bland annat genom grundläggande kunskap om människans beteende. Detta erhålls bäst genom universitetsstudier, men också genom erfarenhet av att jobba i verksamheter i det specifika arbetsfältet. Kompetens byggs också genom kortare eller längre metodkurser kring en specifik metod och där man även lär sig att utvärdera och kritiskt ifrågasätta det man håller på med. Därför bör man ställa krav på att utföraren av tjänsten ska ha alla dessa komponenter i ryggen.

Att köpa psykologiska tjänster är lätt, men att välja rätt psykologiska tjänster är avsevärt mycket svårare.

Mattias Lundberg

Leg psykolog och docent i psykologi

Mattias Elg 

Leg psykolog och vd Elg & Catenacc

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.