Välmående medarbetare = produktiva medarbetare?

Engagemang Feedback och återkoppling förknippas nästan uteslutande med något positivt. Men vet vi egentligen att våra medarbetare blir bättre av feedback?

Välmående medarbetare = produktiva medarbetare?

Feedback – praktisk kurs om att motivera till stordåd, Förmiddagskurs i feedback, Coaching och feedback för ledare. En snabb googling visar att utbildningarna för dig som vill bli en fena på feedback är oändliga. Kurserna erbjuder bland annat kunskap om Korrigerande feedback för förändring, Att använda feedback för att öka din självmedvetenhet och Feedback som igångsättare och förstärkare. Om du ”vill bli bättre på att göra dina medarbetare bättre” finns alltså inga hinder. Och det vill du väl?

Feedback och återkoppling förknippas nästan uteslutande med något positivt. Men vet vi egentligen att våra medarbetare blir bättre av feedback?

För visst, det blir med största sannolikhet ett varmare klimat och gladare kollegor på ett kontor där chefen ger personalen beröm och hejarop än på en arbetsplats med motsatt jargong. Men är välmående medarbetare automatiskt detsamma som ”bättre medarbetare”, i avseende mer produktiva och leveransdugliga?

Avraham Kluger är en av dem som vägrar stämma in i hyllningskörens lovsång av feedback som metod. Han är professor i psykologi och specialiserad på feedback och dess negativa inverkan på prestation och motivation. Enligt honom är det en vansklig metod som, fel använd, kan få långt ifrån önskvärd effekt.

Han tror att intresset för feedback är en modenyck liksom exempelvis CSR, och att den så småningom blåser över.

Han menar att effekten av feedback, positiv som negativ, beror helt på vilken inställning medarbetaren har till sitt jobb. Alltså, om en medarbetare ser sitt jobb som en nödvändigt ont, något som betalar hyran och en extra öl på fredagens aw, så blir hen sannolikt inte sporrad av positiv feedback. Tvärtom. Hans forskning visar att positiv feedback i de här fallen gör att medarbetarens produktivitet istället sjunker. Medarbetaren känner sig nöjd och har inget sug efter att prestera bättre utan vill snarare slänga upp benen på skrivbordet och fira. Den här typen av person svarar förmodligen, enligt Avraham Kluger, bättre på negativ feedback, rent prestationsmässigt.

Läs mer på nästa sida: Om medarbetare drivs av lust till sitt jobb

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.