Näringslivets fridlysta engagemang

Svenskt näringsliv kan göra betydligt mer för att bidra till samhällsutvecklingen. Om det inte händer något riskerar företagens konkurrenskraft att bli lidande år 2020, visar en ny undersökning.

I rapporten Näringsliv & samhälle 2020 från PWC har 100 storföretag och 500 personer intervjuats om behov av samhällsengagemang från näringslivet.

97 procent av den tillfrågade allmänheten anser att det är mycket eller ganska viktigt att företagen bidrar till utvecklingen när det gäller innovation. 95 procent ger samma svar när det kommer till utveckling inom hållbarhet och 93 procent att det samma gäller för ungdomsfrågor.

Och företagen håller med. 93 respektive 91 procent anser att frågor om hållbarhet och jämställdhet är viktiga frågor att driva. Nästan lika många anser att även ungdomsfrågor, innovation, etnisk och kulturell mångfald samt visionära frågor är av vikt.

Krävs mer

Men trots medvetenhet lever företagen inte upp till förväntningarna. Allmänheten anser att företagen halkar efter fram för allt när det gäller ungdomsfrågor, etnisk och kulturell mångfald. Även på hållbarhetsområdet får företagen en känga. 41 procent anser att de är mycket eller ganska dåliga på att arbeta med frågan.

Samtidigt anger 91 procent av allmänheten att engagemang i hållbarhetsfrågor är viktigt för företagens konkurrenskraft år 2020.

Bra kommunikation

Rapporten har också tittat på hur företagen kommunicerar sitt samhällsengagemang till allmänheten.

– Resultaten ger svart på vitt att kommunikation av samhällsengagemang påverkar inställningen både när det gäller presumtiva medarbetare och konsumenter. Hållbarhetsfrågorna är här allra mest betydelsefulla och anges som viktiga av 86 procent. Men även innovations- och ungdomsfrågor hamnar högt upp, berättar Martin Askman, presschef vid PWC Sverige.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.