Var arbetsplatsen ligger spelar roll för din hälsa

Arbetsliv Var arbetsplatsen ligger kan påverka hälsan mer än du tror. Har du långt att pendla och arbetsplatsen dessutom ligger i ett område med hög socioekonomisk status löper du större risk att drabbas av ohälsa, visar ett forskningsprojekt.

Var arbetsplatsen ligger spelar roll för din hälsa
Folkhälsofrågor har betydelse för stadsplaneringen. Foto: Stock Adobe.

Det är forskare vid Stressforskningsinstitutet vid Psykologiska institutionen vid Stockholms universitet som tittat på hur pendlingsavstånd, närområdets socioekonomiska status samt närhet till alkohol och träning kan kopplas till olika riskfaktorer för hälsan som till exempel alkoholkonsumtion och fysisk inaktivitet.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Kvalitetsmagasinet premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Tillgång till vår digitala Premium-tjänst om bättre verksamhetsutveckling.
  • Sex papperstidningar om året med tydligt fokus på kvalitetsarbete i Sverige.
  • Kontinuerligt nya aktuella erbjudanden av mervärden.
Redan prenumerant?

Långa pendlingsavstånd påverkar

Resultaten visar att personer som arbetar mer än 40 timmar och pendlar mer än 5 timmar per vecka är mer benägna att vara fysiskt inaktiva och uppleva sömnproblem än de som bara pendlar 1 – 5 timmar per vecka.

– Vi kunde inte hitta en maxgräns för ett idealiskt pendlingsavstånd. Men när pendlingssträckan var 3 kilometer eller mindre verkade deltagarna vara mer fysiskt aktiva, säger Jaana Halonen, projektansvarig forskare vid Stressforskningsinstitutet.

Socioekonomisk status spelar roll

Socioekonomisk status spelar också roll – men på ett oväntat sätt. Det visade sig vara vanligare att ägna sig åt riskfyllt drickande när man jobbar på en arbetsplats i ett område med hög socioekonomisk status jämfört med ett område med låg socioekonomisk status. Detta överraskade forskarna eftersom tidigare studier visat på ett motsatt samband.

– En förklaring kan vara att det i vissa yrken är vanligt att ta en drink tillsammans med kollegor för att till exempel slappna av eller fira efter jobbet. Tillgången till alkohol kan vara en annan faktor eftersom det i områden med högre socioekonomisk status ofta finns många alkoholförsäljningsställen, säger Jaan Halonen.

Avstånd till träningsanläggning

Hur sambandet ser ut mellan avståndet från arbetsplatsen till närmaste träningsanläggning är forskarna inte riktigt klara över. Studien ger visserligen vissa belägg för att en förbättrad tillgång till fysiska aktiviteter kan sporra en del människor att vara mer aktiva.

Ett långt avstånd från arbetsplatsen till en utomhusanläggning kan också kopplas till låg träningsfrekvens, men när det gäller avstånd till en inomhusanläggning är kopplingen inte lika tydlig. Här behövs mer forskning menar forskarna.

Forskningsresultat användbara i stadsplanering

Forskarna hoppas nu att stadsplanerarna tar hänsyn till folkhälsofrågor när nya områden utvecklas.

– Även omgivningarna kring företagsparker skulle kunna utvecklas så att det finns en enkel tillgång från arbetsplats till fysiska aktiviteter och närhet till bostadsområden. Det är också troligt att en minskning av antalet alkoholförsäljningsställen i Sverige skulle kunna minska nivån av skadlig alkoholkonsumtion, säger Auriba Raza, som ingår i forskarteamet vid Stressforskningsinstitutet.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.