Var fjärde egenföretagare spår konkurs inom ett halvår

Företagande Egenföretagarna har drabbats hårt av coronakrisen. En fjärdedel av egenföretagarna räknar med konkurs inom ett halvår om läget inte förbättras, framgår av en enkät som genomförts av fackförbundet Unionen.

Var fjärde egenföretagare spår konkurs inom ett halvår
Många egenföretagare har det fortsatt tufft. Foto: Stock Adobe.

Unionen har frågat sina egenföretagarmedlemmar, alltså företagare med enskild firma, om hur de och deras företag drabbats av krisen.

Trots vissa förbättringar i ekonomin sedan mätningen förra året bedöms konkursrisken vara fortsatt hög. En fjärdedel av alla tillfrågade räknar med konkurs inom ett halvår om situationen inte förbättras. 10 procent tror att det kan hända inom en – tre månader och 16 procent inom tre – sex månader.

Martin Linder, ordförande Unionen.
Martin Linder, ordförande Unionen.
Foto: Camilla Svensk.

– Även om den ekonomiska situationen för många egenföretagare på vissa håll har förbättrats är det tydligt att många fortfarande har det mycket tufft. Den snabba ekonomiska återhämtningen som vi kan se i vissa delar av ekonomin verkar inte fullt ut ha nått egenföretagarna, kommenterar Martin Linder, ordförande i Unionen.

Sänkt lön

Av undersökningen framgår att nästan varannan av de tillfrågade har tappat mer än 30 procent av sina intäkter till följd av coronakrisen. Sju av tio egenföretagare har sänkt eller helt ställt in löneutbetalningar till sig själva på grund av krisen.

18 procent svarar att coronakrisen inte påverkat verksamheten alls.

Samtidigt finns ett utbrett missnöje med regeringens krispolitik. Endast 10 procent uppger att de är nöjda med krisstöden.

– Något som många av Unionens drabbade medlemmar lyfter fram är att omsättningsstödet inte kan användas av företag som vid krisens utbrott var någorlunda nystartade, eftersom de inte uppfyller kravet på en referensperiod. Samtidigt är ändringarna av åtgärderna, som justeringar av omsättningsstödet och lättnaderna kring kraven på att få a-kassa, steg i rätt riktning, säger Martin Linder.

Enkäten gick ut till Unionens drygt 10 000 egenföretagarmedlemmar, varav 1 497 svarade.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.

Det senaste