Var sjunde byggnadsarbetare känner otrygghet på arbetsplatsen

Arbetsmiljö Stress och för tighta tidsplaner är den främsta orsaken till att den egna byggarbetsplatsen inte känns helt säker. Det svarar 54 procent av de tillfrågade inom branschen i årets Ramirentrapport.

Var sjunde byggnadsarbetare känner otrygghet på arbetsplatsen
Två av tio svarar att det finns en jargong som gör att många utsätter sig för onödiga risker, vilket enligt Björn Wilander måste ändras. Foto: Ramirent

Ramirentrapporten baseras på svar från drygt 500 byggnadsarbetare, projektledare och arbetsledare inom bygg- och anläggningsbranschen. Enkäten genomfördes i januari 2023.

Totalt tycker 94 procent av de svarande att deras arbetsplats känns helt eller ganska säker, men bland byggnadsarbetare är resultatet 9 procentenheter lägre, 85 procent.

Anledningarna bakom otryggheten är flera:

  • 54 procent svarar att det beror på stress och tighta tidplaner.
  • 31 procent säger att det är på grund av bristande säkerhetskunskap hos kollegorna.
  • 24 procent tycker att kollegorna inte följer säkerhetsreglerna.
  • 23 procent svarar att kulturen gör att kulturen gör att man struntar i säkerhetsreglerna.
  • 14 tycker att säkerhetsreglerna är otydliga.
  • 13 tycker att det är dålig uppföljning av tillbud och olyckor.

– För att skapa säkra arbetsplatser måste kunskapsnivån höjas och företagen bli bättre på att följa upp incidenter. Det är ett av de mest effektiva sätten att förebygga att allvarligare olyckor sker, säger Björn Wilander, ansvarig för Ramirentskolan, i ett pressmeddelande.

Det som framför allt slarvas med är användning av skyddsutrustning och av luftrenare. 22 procent svarar att det råder oförsiktighet vid arbete på hög höjd, och 15 procent att det råder oförsiktighet med handmaskiner. Otillräcklig behörighet eller kompetens är ytterligare något som hamnar högt upp på listan över säkerhetsrisker, liksom lyft med maskiner.

Beteendeförändring för ökad säkerhet

Enligt Arbetsmiljöverket skadades cirka 3 800 personer inom byggindustrin under 2022. Två av tio svarar att det finns en jargong som gör att många utsätter sig för onödiga risker, vilket enligt Björn Wilander måste ändras.

– Ofta brister personer i säkerhet när de har bråttom eller är stressade. Då omsätts inte det man lärt sig på utbildningar i praktiken. Men, det håller inte att skylla på det för att strunta i säkerheten. Likaväl som att klappa någon på axeln efter ett bra jobb, bör man lyfta kollegan som påminner om säkerheten, säger han.

Läs hela rapporten här.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.