Var tionde patient drabbas av vårdskada

Sjukvård Nära tio procent av alla vårdplatser upptas av patienter som fått fel vård. Bristande patientsäkerhet kostar samhället åtta miljarder kronor om året, utgifter som hade kunnat undvikas, enligt en rapport från Sveriges Kommuner och Landsting.

Var tionde patient drabbas av vårdskada
stock.xchng

Under förra året granskade Sveriges Kommuner och Landsting, SKL nära 20 000 sjukhusjournaler från 55 olika sjukhus, från universitetssjukhus till mindre länsdelssjukhus.

Nästan var tionde sjukhusvårdad patient drabbas av någon form av skada skulle kunna ha undvikits. I genomsnitt fördubblas vårdtiden för patienter med vårdskador. Det innebär att nära tio procent av alla vårdplatser upptas av patienter vars vårdtid förlängts på grund av vårdskada.

– Skador i vården orsakar först och främst lidande för patienten, men är också ett slöseri med resurser som hade kunnat användas bättre. Med mer fokus på det förebyggande arbetet kan båda delarna minskas, säger Håkan Sörman, vd på SKL.

SKL har granskat både merkostnaden för enskilda skadetyper och gjort en bedömning av om skadorna hade kunnat undvikas. Vårdrelaterade infektioner, trycksår och fallskador medför störst merkostnad per skada.

Antalet vårdtillfällen med skador stiger med patienternas ålder. Drygt hälften av skadorna, 52 procent, var lindriga, 42.5 procent ledde till förlängd sjukhusvistelse och 5.6 procent av skadorna ledde till permanent skada eller bidrog till att patienten avled.

Här hittar du rapporten

 

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.