Var tredje svensk vill jobba fyradagarsvecka – ”Återstår att se om Sverige är redo”

HR Sex timmars arbetsdag har varit en politisk fråga i flera års tid. Nu testas fyradagarsvecka på flera håll i Europa, och enligt en ny undersökning vill var fjärde svensk kvinna och var tredje svensk man också gå ner en arbetsdag i tid.

Var tredje svensk vill jobba fyradagarsvecka – ”Återstår att se om Sverige är redo”
En extra sovmorgon är tilltalande för var tredje svensk. Foto: Stockadobe

Efter pandemin ökade den redan brinnande diskussionen om ett rikare privatliv tillika mindre tidskrävande arbete. Den senaste trenden handlar om att jobba fyra dagar i veckan i stället för fem.

Stora ekonomiska vinster

Island, Spanien, Japan, Skottland och Nya Zeeland är några av länderna som redan har gjort storskaliga försök med kortare arbetsveckor. Samtliga försök har visat sig vara effektiva – med minskad stress, färre sjukdagar, bättre balans mellan arbete och fritid – och ökad produktivitet som resultat.

På uppdrag av rekryteringsföretaget Randstad har marknadsundersökaren Dynata nu undersökt hur svenskar ställer sig till en fyradagarsvecka.

Könsskillnader i resultatet

Undersökningen visar att drygt en tredjedel av svenskarna (36,8 procent) anser att en heltidstjänst med fyra dagar i veckan skulle passa dem bättre än att jobba fem dagar. Undersökningen visar också att fler kvinnor än män vill arbeta fyradagarsveckor; 41 procent av kvinnorna jämfört med 30 procent av männen.

Samtidigt ställer sig de äldre mer positivt till fenomenet, 44 procent i åldersgruppen mellan 45-54 år mot 30 procent av de som är mellan 25-34 år. I studien ingick 1000 anställda och arbetssökande personer i Sverige i åldrarna 18-67. De svarande är rekryterade utifrån slumpmässiga urval med hänsyn till kvoterna (till exempel region och ålder för att säkerställa en demografisk uppdelning).

– Det är tydligt att många arbetstagare vill kunna balansera arbets- och privatlivet bättre. Sex timmars arbetsdag har diskuterats flitigt och nu har förkortade arbetsveckor seglat upp som en ny trend. Huruvida Sverige är redo för detta, i rådande lågkonjunktur, återstår dock att se, kommenterar Camilla Campelo, HR-direktör på Randstad.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.