Vård-chefernas arbetsmiljö ska granskas

Arbetsmiljö Arbetsmiljön för chefer inom vård och omsorg måste bli bättre, enligt fackförbundet Vision. Idag är förhållandena så usla att både medarbetare och kvaliteten på omsorgen påverkas negativt.

De kommande tre åren ska Arbetsmiljöverket granska arbetsmiljön för landets chefer inom vård och omsorg. Granskningen är välkommen. En allt för hög arbetsbelastning och för stora ansvarsområden är några av de arbetsvillkor som måste förändras, enligt Vision.

– Det är en mycket bra och viktig granskning som Arbetsmiljöverket inleder i dag. Arbetsmiljön för första linjens chefer inom vård och omsorg måste bli bättre. Deras arbetsmiljö påverkar också situationen för medarbetarna och kvaliteten på omsorgen som ges, säger Veronica Karlsson, förbundsordförande i Vision.

Hon hoppas att Arbetsmiljöverkets granskning leder till att arbetsgivaren och ansvariga politiker agerar så att cheferna får möjlighet och tid att leda, vilket de inte hinner med idag.

– Det behövs rutiner så att cheferna får en rimlig arbetsbelastning, säger hon.

I fokus för Arbetsmiljöverkets granskning står chefernas arbetsförhållanden, arbetsbelastning och tillgång till stödfunktioner i syfte att förebygga ohälsa. I dag finns det stora brister inom alla dessa områden. Vision har tidigare gjort beräkningar som visar att det behöver rekryteras 2000 nya chefer de närmaste åren bara till äldreomsorgen. Det behövs dels för att cheferna ska ha ett rimligt antal underställda och dels för att det väntar stora pensionsavgångar inom denna grupp.

– Regeringen aviserade nyligen en stor satsning på personal i äldreomsorgen. Här finns goda möjligheter att förbättra för alla medarbetare genom att en del av pengarna går till fler chefer, säger Veronica Karlsson.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.