Värdebaserat arbetssätt testas på akademiska

Verksamhetsutveckling Trots att allt ser bra ut är det inte säkert att patienten upplever sig må bra. Från i höst ska patienter med diabetes regelbundet få svara på frågor om sin livskvalitet.

Värdebaserat arbetssätt testas på akademiska

På Akademiska sjukhuset i Uppsala pågår just nu ett omfattande projekt kring värdebaserade arbetssätt som innebär att man ska fokusera mer på hur den enskilde patienten upplever sin livskvalitet och livssituation.

På Akademiska är patienter med typ 1-diabetes en av totalt sex patientgrupper som omfattas av projektet. Diabetespatienterna kommer att få svara på en enkät med fyra frågor när de kommer på mottagningsbesök. På skalan 0-100 skattar man sin livssituation när det gäller fysisk hälsa, känslomässigt välbefinnande, social samvaro och livskvalitet.

– Vi har lång erfarenhet av att följa upp patienter med typ 1-diabetes noggrant med olika mätvärden, men aspekter som mäter livskvalitet har vi inte mätt tidigare. Det kan finnas ett betydande glapp mellan till exempel blodsocker och hur patienten faktiskt mår, säger Jarl Hellman, överläkare och processledare för värdebaserad vård inom typ 1-diabetes.

Senare i höst ska ytterligare tre patientgrupper tillkomma utöver de grupper som redan studeras.

Fakta

Värdebaserad vård

Värdebaserad vård handlar om att systematiskt se över hela vårdkedjan för en patientgrupp och arbeta med ständiga förbättringar med fokus på den medicinska kvaliteten och patientnyttan. En mycket viktig del är hur patienterna faktiskt mår och upplever sin livssituation.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.