Värdegrund ska förbättra vården

– Det har aldrig tidigare funnits en gemensam värdegrund för omvårdnad. Självklart är vi stolta. Vi har satt en mycket viktig milstolpe, säger Carl-Axel Palm, Svensk Sjuksköterskeförening.

Värdegrund för omvårdnad beskriver, utifrån en humanistisk människosyn, centrala värden av betydelse för omvårdnad. Värdegrunden beskriver vårdarens förhållningssätt och de utgångspunkter denne bör ha gentemot sina medmänniskor. Den ska genomsyra samtliga verksamheter där omvårdnad bedrivs. Hur dessa värden förvaltas avgör slutligen relationen till patienter och närstående.

– Syftet med en värdegrund är att skapa ett gemensamt förhållningssätt och en gemensam etisk plattform som grund för det dagliga arbetet. Det finns helt enkelt ett väldigt stark samband mellan värdegrund, mänskliga rättigheter och etiska koder, säger Carl-Axel Palm.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.

Det senaste