Vården får mer förtroende

Andelen som är nöjda med vården har ökat sedan 2002. Det visar en sammanställning av landstingets befolkningsundersökning.

Sammanställningen av landstingens befolkningsundersökning 2008, Vårdbarometern, visar att fler är nöjda med vården. 84 procent uppger att de fått den hjälp de behövt, en klar förbättring jämfört med 2002 då endast 69 procent var nöjda med vården.

– Det är bra att förtroendet ökat, men målet är att alla människor ska känna sig trygga med att vården fungerar, säger Göran Stiernstedt, avdelningschef på avdelningen för vård och omsorg.

Vårdbarometern visar att 90 procent tycker att det är viktigt med en fast läkarkontakt, 35 till 73 procent anser att de har det.

Undersökningen visar också att det endast är 62 procent som känner till vad vårdgarantin innebär. Sveriges kommuner och landsting, SKL, ska därför starta en informationskampanj som ska ge medborgarna kunskap om vårdgarantin.

90 procent av de som svarade på frågorna tycker att det är bra när vården tar upp livsstilsfrågor men endast 30 procent som besökt vården har fått sådana frågor.

Vårdbarometern är en undersökning som landsting och regioner i Sverige ligger bakom. Det är en halv procent av befolkningen, minst 1 000 personer per landsting, som får svara på frågor om förtroende, bemötande, tillgänglighet, upplevd hälsa med mera.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.