”Vården kvar på 80-talet”

Förbättringsarbete Vården behöver inte nya it-system utan smarta tekniska lösningar som bidrar till att förbättra vården. Det var en av åsikterna som kom fram i en paneldebatt om E-läkekonst på Medicinska Riksstämman.

Under debatten E-läkekonst – går det att förena empati och hightech? blev det tydligt att ansvaret för e-häslofrågor är väldigt flytande. Debatten började med att moderatorn lyfte upp siffror från verkligheten, där 70 procent av den dokumentation som sker i vården är dubbeldokumentation, att den tar i snitt 30 procent av arbetstiden och att 20 procent av görs i onödan.

Lars-Erik Holm, generaldirektör på Socialstyrelsen frågar sig hur man kunde få vården att ta ansvar för en strukturerad vårddokumentation. Han påpekar också att e-hälsa är viktigt ur perspektivet personcentrerad vård, att hitta tekniska lösningar för att få patienter och anhöriga att bli medaktörer. Hans Karlsson, hälso- och sjukvårdsdirektör på SKL, pekade på att det finns stor frustration när it-system både fungerar som de inte ska och när de fungerar som det är tänkt, vilket gör e-frågan svår.

– Jag hoppas och tror att e:et i e-sjukvård kommer att försvinna inom kort, att it-frågan blir så pass integrerad och en verksamhetsfråga istället för en separat it-fråga. Vårdens medarbetare måste vara med i utvecklingen av verktyg för att de ska kunna användas i arbetsvardagen, säger han.

Användarfokus behövs

Att medarbetarna behöver vara med i e-arbetet var panelen eniga om, ofta är det de som är it-intresserade som är med i utvecklingsprojekten som därför tenderar att bli väldigt tekniskt inriktade. Användarvänligheten faller bort.

– It är inte en teknisk fråga, det är en användarfråga. Vården behöver inte nya it-system, vi behöver smarta tekniska lösningar som hjälper oss att till förbättringar, säger Kristina Söderlind-Rutberg, överläkare vid Linköpings Universitetssjukhus och med i Svenska Läkarsällskapets etikdelegation.

Anne Carlsson, ordförande i Reumatikerförbundet, skrädde inte orden om att vården måste komma ikapp sin tid när det gäller tekniska lösningar för patienten.

– Sjukvården är kvar på 80-talet och patienterna lever 2014, där emellan är professionen. Man kan inte ens boka en vårdtid på nätet utan måste sitta tre dagar och försöka nå vården som egentligen vill hindra en från att komma, vad använder vi egentligen pengarna till?

Hon pekade även på att det är dags att sluta prata strategier för e-hälsa och istället skapa handlingsplaner och börja jobba med möjligheterna som faktiskt finns, exemplevis appar och sömlösa system som talar med varandra.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.