Värderingsarbete fick slut på stöket i skolan

Värderingar Värderingsarbete banade vägen till en lugnare skolmiljö I Orminge. Bråk och stök gjorde att alla ville ha en förändring och med hjälp av ett värderingsbaserat arbetssätt gjorde de en omstart. Efter två år har skolan ett helt nytt klimat.

Värderingsarbete fick slut på stöket i skolan
Merit Kempe, biträdande rektor, Orminge skola. tycker att det är viktigt att våga misslyckas för att utvecklas.

Beslutet att jobba med värderingar blev ett riktigt omtag för Orminge skola. De senaste åren innehållit stora förändringar.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Orminge ligger i Nacka utanför Stockholm. Merit Kempe är biträdande rektor.

– För några år sedan hade vi en ogynnsam kultur i skolan. Det var mycket bråk bland eleverna, även en del våld. Skolan är mångkulturell, vilket är härligt men också utmanande. Både elever och föräldrar klagade. Personalen ville också ha en förändring, säger Merit Kempe.

Vänskap räckte inte

När hon kom till skolan i augusti 2016 mötte hon alltså en hel del frustration från olika håll.

– Samtidigt fanns det mycket positivt, främst engagerade medarbetare. De gillade och stöttade varandra, men var kanske i första hand bra vänner. Relationerna handlade inte så mycket om att driva verksamheten framåt. Fokus låg inte i första hand på att ändra arbetssätt eller sig själv. Det saknades en struktur och ett arbetssätt för systematiskt kvalitetsarbete, konstaterar Merit Kempe.

Två skolor med tre paralleller hade tidigare förenats till en skola, men de hade fortfarande olika struktur. De var som tre olika verksamheter, inte så sammanhållna.

Förändringar gav ramaskri

Merit Kempe började med att organisera om arbetet, bland annat införa samverkan tvärs igenom skolan för samma årskurs.

– Jag lyssnade på synpunkter men var väldigt klar över vad som behövde göras och pekade med hela handen. Det blev ett ramaskri. Lärarna var jättearga på mig för att jag satte i gång förändringarna. Hösten 2017 var jättetuff. Föräldrarna klagade fortfarande, en del skrev brev till skoldirektören och politikerna.

Nästa steg blev att koppla in konsulter för att arbeta med skolans värdegrund. Det handlade om att lägga en gemensam grund för hur personalen skulle förhålla sig till eleverna.

– Vi behövde gemensamt bestämma oss. Hur ska vi ha det här i skolan?

Konsulterna träffade alla 70 medarbetare vid flera tillfällen och i workshop-form mejslades skolans värdegrund fram. Den fick fyra huvudområden; Varma människor, Människor som kan, Människor tillsammans och Människor i världen.

Fokus på hur man vill ha det

För varje område är det preciserat vad värderingen betyder. För Varma människor är beskrivningen: ”Vi tror på trygghet för alla. På vår skola ser och lyssnar vi på varandra. Vi hälsar och bemöter varandra positivt och visar att vi bryr oss om. Vi vårdar våra relationer och visar glädje, lyhördhet, öppenhet och ärlighet. Vi är tydliga och alla tar ansvar för att säga till när det behövs.

På nästa nivå är beskrivningen av beteenden mer konkret. Uppdelat på begreppen Välkomna, Visa respekt, Säg till och Visa framgång beskrivs konkret handling. Välkomna innebär att hälsa på varandra, gärna med namn, och att visa omtanke och intresse så att alla känner sig välkomna.

– Ett särskilt viktigt beteende är att våga misslyckas för att utvecklas. Det förutsätter att det finns en kultur som tillåter misslyckande. Det har varit för mycket gnäll tidigare, menar Merit Kempe.

Utöver värdegrunden har även fyra pedagogiska byggstenar lagts för skolan, med specialpedagoger på varje område. Ett systematiskt kvalitetsarbete sker även där.

Mätbara resultat

Hur har det då gått? Ja, med hjälp av enkäter till elever och personal kan Orminge skola visa påtagliga resultat. Den första mätningen gjordes våren 2018, en uppföljning 2019.

– Alla resultat har ökat väldigt mycket. Efter två år har vi ett helt annat klimat. Eleverna är lugnare och har mer arbetsro. Och klagomålen från föräldrar har nästan helt upphört, summerar en nöjd Merit Kempe.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.