Värderingsstyrda bolag är mer lönsamma

Engagemang Det finns ett tydligt samband mellan ett aktivt värderingsarbete och de resultat en organisation åstadkommer, enligt en studie från bland annat Stockholms universitet.

Verksamheter med goda värderingar har ett försprång mot konkurrenterna. De har lättare att attrahera medarbetare och når en högre grad av kundorientering eftersom de strävar efter att skaffa sig ambassadörer och inte nöjer sig inte med passivt nöjda kunder och få kundklagomål.

Det är helt klart lönsamt att jobba med organisationens värderingar enligt rapporten Kultur och värderingar, en framgångsfråga?

Kultur och värderingar är också en högprioriterad strategi i många företag men helt lätt är det inte. De allra flesta har tagit fram värdeord, men bara en av fem har lyckats skapa en kultur där värderingarna verkligen genomsyrar verksamheten och påverkar beslutsfattandet.

En förutsättning för att överhuvudtaget få kultur och värderingar att genomsyra verksamheten verkar vara att:

  • Bryta ner värderingar i beteenden
  • Koppla rätt beteenden till kritiska situationer

Studien visar att bolag som har ett emotionellt ledarskap där ledningsgruppen engagerat pratar om syftet (”why”), når längre i värderingsarbetet och får mer engagerade medarbetare. 400 chefer i olika branscher har medverkat i studien.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.