Värderingsstyrda företag är mer lönsamma

Företagskultur Det finns ett klart samband mellan värderingsstyrning och lönsamhet. Det visar en färsk studie av värderingsarbetet i svenska företag.

Verksamheter som är bra på att styra och utveckla verksamheten utifrån kultur och värderingar är mer framgångsrika. De har högre avkastning och tillväxt, nöjdare kunder, bättre samarbete och en mer förändringsbenägen organisation. Det visar en ny studie som HRbloggen.se varit med och tagit fram.

Resultatet visar bland annat att det är tre gånger vanligare att hitta kulturstyrda bolag bland dem som har högst avkastning och 1,5 gånger vanligare i gruppen med positiv tillväxt.

Resultaten visar också att två tredjedelar kan bli bättre på att implementera värderingarna fullt ut. De flesta organisationer har idag fastställt värdeord, men långt ifrån lika många har lyckats implementera dessa i organisationen.

Framgångsrika metoder

Nästan hälften vill arbeta mer med kultur och värderingar. Speciellt tydligt är det att företag som redan kommit långt i sitt värderingsarbete vill fortsätta eftersom de ser att detta arbete ger resultat i affärerna.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.