Värdeskapande i ny form

Dagens produkter handlar alltmer om kunskap och relationer. I boken diskuteras vilka konsekvenser den informations- och kunskapsbaserade ekonomin har på de intellektuella processerna, hur affärslandskapet förändras och vilka krav och möjligheter detta skapar.

Den nya synen på värdeskapande gör det möjligt att samla olika aktörer i betydligt tätare former av samproduktion än tidigare. Detta nya paradigm innebär en dramatisk begreppsförändring och skapar en ny syn på kunderna. De är inte längre mottagare av produkter utan medproducenter och är en dela av värdeskapandet. Värdekedjan var en kraftfullare metafor i en ekonomi baserad på produktion och material än den är i en kunskaps- och tjänstebaserad ekonomi. Den täcker inte den komplexitet och mångdimensionalitet som möjligheterna till rekonfiguration inrymmer. Dagens marknadsspel handlar i mycket högre grad om vem som på det mest kreativa sättet kan utforma ramöverskridande systemlösningar än om vem som kan positionera sig i en värdekedja. De som omstrukturerar värdeskapandet drivs av visioner om ett omdefinierat och effektivare system för sina affärer och har en förmåga att organisera andra aktörer i ett samspel som skapar större, effektivare och mer värdeskapande system.

Suddar ut gränser

Vakuumprincipen innebär att de möjligheter som uppkommer blir utnyttjade av någon. Det leder till omorganisation av värdeskapandet, i och med att verksamheter flyttas omkring till nya tidpunkter, nya platser och nya aktörer. Ett exempel på hur verksamheter som tidigare varit väldefinierade och sammanhållna i tid och plats får vi från Ikea, som i sin möbelkatalog beskriver vad som är företagets roll och vad som är kundens roll – ”detta gör Ikea och detta gör Du”.

I det nya affärslandskapet suddas också gränserna ut mellan olika branscher. Är exempelvis Ikea ett möbelföretag, en återförsäljare eller en postorderfirma? Arbetar Ikea med varor eller tjänster?

Boken tar upp ”affärslandskapet”, som gäller värdeskapandets nya sammanhang och de nya mönster som kan härledas ur den affärslogik, som krävs för att man ska kunna agera med framgång på den nya arenan. Dessutom diskuteras vår förmåga att urskilja mönster i ”affärslandskapet” för att därigenom skapa kartor som kan förändra territoriet när man följer dem. Det är en spännande, mycket tankeväckande och ytterst läsvärd bok för varje person som har intresse av verksamhetsutveckling.

Fakta

När kartan förändrar affärslandskapet

Författare : R Normann,

Förlag: Liber Ekonomi, Malmö, 2001

Antal sidor: 370

ISBN 91-47-06282-7

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.