Vårdgaranti inom 90 dagar

Landstingsförbundet har kommit överens med staten om att utvidga den nationella vårdgarantin. Tidigare har garantin endast omfattat väntetiden till besök men nu ska den även gälla väntetid till behandling. Patienterna ska erbjudas vård inom det egna landstinget inom 90 dagar efter beslut om behandling tagits. Om landstinget inte klarar tidsgränsen ska patienterna erbjudas vård i ett annat landsting inom samma tid. Överenskommelsen träder i kraft 1 november 2005 under förutsättning att den godkänns av regeringen och om riksdagen godkänner budgetpropositionen så att finansiering finns.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.

Det senaste