Varför står pyramiderna kvar?

Krönika Självstyrning, självorganisation, syftesdriven organisation och tillitsbaserad styrning i all ära. Men lite hierarki behövs också ibland.

Varför står pyramiderna kvar?
Anders Kron och Mikael Wallgren, Convendor AB.

Vi har i över 50 år diskuterat för- och nackdelar med hierarkiska organisationer. Under 70-talet infördes, kanske inspirerat av den allmänna tidsandan, ett försök med självstyrande grupper på Volvo Kalmarverken. Försöket resulterade i oklara ansvarsområden och minskad effektivitet och lades därför ner.

Under 80-talet var det decentralisering, platta organisationer, målstyrning och beställar – utförarmodeller som gällde, inspirerat av Janne Carlzons bok Riv pyramiderna. Det resulterade i organisationer där den ena handen inte visste vad den andra gjorde.

Trots de nedslående resultaten av tidigare försök, så valde offentlig sektor att härma privat sektor när de hamnade i kris i början av 90-talet. Då införde man liknande tankegångar under rubriken New Public Management (NPM). I mitten av 90-talet var fokus på processer och processkartläggning och i vissa fall (exempelvis Swedbank) infördes de som organisatorisk dimension, vilket ledde till en matrisorganisation med tillhörande oklara ansvar.

Under 00- och framförallt 10-talet har återigen rivande av hierarkier börjat diskuteras under ledord som självstyrning, självorganisation, syftesdriven organisation eller tillitsbaserad styrning, men väldigt lite av detta har blivit genomfört i konkret handling. Trots alla rivningsförsök tillämpar de flesta verksamheter idag någon form av hierarkisk organisation.

Vi kan konstatera att dessa, hela tiden återkommande generella universallösningar kring verksamhetens organisation, ansvarsfördelning, uppföljning och styrning inte fungerar. Istället måste lösningen på dessa frågor ta sitt avstamp i den aktuella verksamhetens affärs- eller verksamhetsidé, vision och syfte. Det är utifrån detta läge som man bör analysera behovet och finna sin anpassade lösning. En bra och fungerande lösning på problemen idag ligger inte i att kopiera trender inom management från tidigare tidsåldrar.

Slutsatsen blir att ordning och reda, det vill säga tydlig organisation, ansvarsfördelning och ”byråkrati” faktiskt behövs ibland. Men i olika omfattning för olika typer av verksamheter. Det är när man hittar den rätta mixen i dessa organisatoriska byggstenar som pyramiderna faktisk står kvar längre än till nästa trend inom management.

Anders Kron & Mikael Wallgren, Convendor AB

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.