Världens mest jämställda land?

Sverige har störst andel kvinnliga riksdagsledamöter och statsråd i världen. Nästan lika många kvinnor och män förvärvsarbetar. Men på höga positioner inom näringslivet saknas kvinnorna fortfarande.

Att näringslivet ligger hopplöst efter i jämställdhetsarbetet är ingen överdrift. 98,2 procent av de verkställande cheferna i svenska börsbolag är män, endast 1,8 procent är kvinnor. Räknas även andra företag in är kvinnorepresentationen på vd-position 11,7 procent, men ju högre upp i hierarkin man kommer, desto färre blir det, visar en sammanställning från Studieförbundet Näringsliv och Samhälle, SNS.

I ett internationellt perspektiv ligger Sverige också i lä. Bland annat Tyskland, Frankrike, Danmark och USA har fler kvinnliga näringslivschefer än Sverige.

Lägre bättre

Bland chefer på lägre nivå i både privat och offentlig sektor finns fler kvinnor. Här är 31 procent av chefer och högre tjänstemän kvinnor, vilket är en procent över EU-genomsnittet. I USA är siffran 43 procent, i Frankrike 35 procent och i Storbritannien 34 procent.

Överlag har Sverige inte fler kvinnor på chefspositioner är resten av EU och mycket färre kvinnliga chefer än amerikanarna.

Styrelsearbetet

Även i bolagsstyrelserna är kvinnorna långt ifrån majoritet. Endast 11, 6 procent av börsbolagen och 42 procent av företagen inom näringslivet har någon kvinna alls i sin ledning. Det är ändå en fyrdubbling jämfört med 1990. Bara under 2003 steg andelen från 6,1 till 11, 6 procent. En av anledningarna till den snabba uppgången kan vara att jämställdhetsminister Mona Sahlin hotat med lagstiftning om näringslivet inte gör något åt den ojämna fördelningen. Trots de dystra siffrorna ser det ljusare ut. I både Europa och USA går utvecklingen mot fler kvinnor i börsbolagens styrelser, och i de svenska statliga bolagen är kvinnorepresentationen närmare 40 procent. Men än återstår mycket att göra.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.