Vart är förändringsledningen på väg?!

Krönika En diskussion som pågått länge är frågan om förändringsledning är på väg att dö ut, eller inte. Clas Lundhagen resonerar kring fenomenets framtida existensberättigande.

Vart är förändringsledningen på väg?!
Clas Lundhagen. Foto: Stockadobe och privat.

En diskussion som pågått länge är frågan om förändringsledning är på väg att dö ut, eller inte. Tanken är att med omvärldens snabba utveckling och kraven på ständiga omställningar av företag och organisationer, så måste vi ställa in oss på att ständig utveckling är det normala – och då behövs inga förändringsledare. Och det finns tecken i skyn att något långsamt håller på att hända:

  • För 5–10 år sedan kom Accelerate från Kotter, respektive De 4 disciplinerna för exekvering och Strategimotorn från konsultbolagen Franklin&Covey och Integ som alla beskriver modeller för att stärka organisationers förmåga att effektivt genomföra sina strategier. Även målstyrningsmetoden OKR används för att stärka företag och organisationer att nå sina mål.
  • Intresset för modellernas löften om snabbare omställning har bara ökat och många stora företag som ABB, Amazon, Ericsson, H&M, Microsoft, Spotify och Volvo har också jobbat aktivt för att förbättra sin förmåga till snabbare strategiomställning.
  • Min gissning är att denna rörelse fortsätter och ytterligare organisationer kommer styra sitt utvecklings- och förbättringsarbete ännu tydligare mot organisationens strategier.


Vassare, organiserad förändringsledning

Men vi kan ändå konstatera att intresset för förändringsledning knappast har dött, trots detta – snarare tvärtom. Stora bolag och organisationer blir mer professionella när man väljer att ta in externa förändringsledare, samtidigt som fler också bygger upp intern kompetens för verksamhetsutveckling och förändringsledning.

Det jag sett flera exempel på under 2023 är att man också väljer att vidareutveckla de interna resurserna – i form av tydligare organisering och samverkan, gemensamma ramverk, med mera – och även det tror jag att vi kommer se mer av under 2024.

Men jag tror att den starkaste påverkan på vår verksamhetsutveckling och förändringsledning under 2024 kommer från AI. Även om artificiell intelligens har utvecklats under mer än 60 år så händer det nu saker i så snabb takt att inte ens den globala analysfirman Gartner kan säga vart vi är på väg. Gartner och flera andra förutser dock att AI kommer sätta agendan de kommande 5 åren:

”Affärsledare förväntar sig att AI kommer att vara den differentierande tekniken under de närmaste fem åren, särskilt för intäktsgenerering, produktivitet och verksamhet.”

”68% av CIO:er och teknikledare förväntar sig att AI-relaterade tekniker kommer att vara deras främsta prioritet, större än någon annan teknik.”

Med AI finns stor potential till både verksamhetsutveckling och förbättring inom alla delar av våra organisationer. Samtidigt gör riskerna med tekniken att vi behöver sätta upp strukturer och riktlinjer för ansvarsfull och etisk användning av AI. För att lyckas krävs analyser, beslut och omställning samtidigt som det finns en stor grad av osäkerhet. När AI ska gå från en spännande teknik till praktisk användning för att vi ska jobba bättre, snabbare och fatta mer komplexa beslut, så behöver vi jobba både med förändrade arbetssätt och införande av nya tekniker/appar/system, men också ramverk för att AI-tekniken ska kunna användas på ett korrekt, säkert och ansvarstagande sätt.

Och mitt i allt detta kastas vi mellan ljusa framtidsvisioner och domedagsprofetior. Hur kommer medarbetarna då förhålla sig till den nya AI-tekniken? Om förändringsledning – förmåga att leda människor genom en förändring – var viktig tidigare, så kommer den prövas till sitt yttersta nu!


Vår förändringsledning kommer utvecklas av AI

Dessutom kommer förändringsledarnas och kommunikatörernas vardag kunna utvecklas med de nya digitala verktygen. Något jag redan ser är:

  • Det går snabbare att ta fram utkast till kommunikationen eller finslipa kommunikationen för olika målgrupper eller tonalitet
  • Det går lättare att ta fram skräddarsydda bilder som stödjer förändringsbudskapet
  • Gamification-baserade appar som försöker göra beteendeförändring i vardagen till något lustfyllt har utvecklats en hel del!

Jag tror att det blir ett mycket intressant år 2024 när det gäller verksamhetsutveckling och förändringsledning, speciellt kopplat till AI. Jag ser särskilt fram emot Förändringsledningsdagen den 10 april.

Vi ses väl där!

Clas Lundhagen

Senior verksamhetsutvecklare och förändringsledare

Knowit

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.